Hvor gammelt er det eldste treet?

Det finnes trær som er eldre enn de første pyramidene i Egypt.

4. desember 2013

Det eldste nålevende treet er en underart av urfuru, Pinus longaeva, som antas å være ca. 5000 år gammelt. Furutreet er et av flere eldgamle trær i White Mountains i California. Det var flere hundre år gammelt da Egypts første pyramide ble bygd.

9550 år gammelt rotnett

Hos trearter som formerer seg ved å skyte opp nye stammer fra det opprinnelige rotnettet, finnes det enda eldre eksemplarer. I 2008 gjorde professor i naturgeografi Leif Kullman ved Umeå Universitet et overraskende funn da en karbon-14-analyse viste at rotnettet til en nålevende rødgran på tregrensen i Dalarna i Sverige var 9550 år gammel. Den stammen som står nå, er ikke noen olding, men det er det samme genetiske individet som det treet det kom fra.

Australsk rotnett på 10 500 år

En annen kandidat til tittelen består av en samling av stammer som også er dannet av nye skudd fra en eldgammel rot – det er en huonfuru, Lagarostrobos franklinii, som vokser i regnskogen på den sørvestlige delen av øya Tasmania i Australia, og som er minst 10 500 år gammel.

Kanskje du er interessert i ...

Les også