Giftig ugress sprer seg i Kenya

En fremmed ugressplante i den sørlige delen av Kenya truer verdens største vandring av ville dyr og kan gjøre både mennesker og dyr syke.

15. desember 2010 av Ochieng' Ogodo, National Geographic News

Ugressplanten, som har hvite blomster, ble nylig oppdaget i naturreservatet Maasai-Mara National Reserve. Ved å produsere kjemikalier som hemmer veksten hos andre planter, kan den fremmede planten dominere hele områder – spesielt områder som allerede er svake på grunn av menneskelig utnyttelse av jorden, sier Arne Witt, som er CABIs koordinator for invasive arter.

På sin årlige vandring følger over en million dyr en rute gjennom Serengeti i Tanzania og inn i Maasai Mara National Reserve. De gigantiske vandrende flokkene, som blant annet omfatter gnuer, sebraer og Thomsons-gazeller, kan dø hvis de i mangel på annen mat tvinges til å spise den giftige planten, sier Arne Witt.

"I motsetning til ugress før i tiden, som stort sett har begrenset seg til grøftekanter, er disse ugressplantene såkalte forandrere," sier han. "De har evnen til å forandre landskapet og fortrenge arter som naturlig hører hjemme der."

Hurtigvoksende og aggressiv

Santa Maria-matrem er trolig blitt ført til landet via forurensede kornforsendelser. En mer aggressiv stamme av ugressplanten er kommet til kontinentet i løpet av de siste ti årene, sier Arne Witt, og har siden forflyttet seg gjennom landet med vind, vann og transportkjøretøy. "Under ideelle forhold kan den modnes på fire til seks uker og produsere alt fra 10 000 til 25 000 frø per plante," sier Arne Witt. "Frøsamlingene inneholder millioner av frø, og de kan overleve i jorden i atskillige år mens de venter på ideelle forhold til å spire."

Santa Maria-matrem kan produsere så mange frø fordi den ofte får lov til å være i fred i Kenya: Verken beitedyr eller lokale insekter rører planten, som produserer et giftig kjemisk stoff som kalles parthenium. "Kveget spiser som regel ikke planten, men hvis de får i seg tilstrekkelig store mengder – fordi det ikke er noe annet å spise – dør de," forteller han. "Hvis den spises i små mengder sammen med annet fôr, får melken og kjøttet fra dyret en dårlig smak."

De økonomiske konsekvensene for kvegbønder som følge av tap av beitejord og skader på kvegbestanden er allerede betydelige, sier eksperter. Geoffrey Howard, som er global koordinator av IUCNs programmer for invasive arter, sier at ugressets erobring av nabolandene allerede har hatt en alvorlig innvirkning på kveg, geiter og ville planteetere. "Den erstatter den vegetasjonen som naturlig hører hjemme der og fjerner matkildene for mange planteetere hvis den får lov til å spre seg uhemmet," fortsetter Geoffrey Howard.

I tillegg kan plantens eksplosive spredning ramme kvegbøndene spesielt hardt: Ville dyr i reservatene kan finne på å vandre inn i beiteområdene på utkikk etter mat og dermed konkurrere med husdyrene.

Plante gir allergi hos mennesker

Hos mennesker kan Santa Maria-matrem gi pusteproblemer som f.eks. astma. Og de som hyppig er i kontakt med planten – spesielt kvinner og barn – kan utvikle alvorlige allergier som eksem, sier Arne Witt.

"Det er nødvendig med en kampanje for å gjøre befolkningen oppmerksom på problemet, og den må kombineres med fysisk fjerning av ugresset fra infiserte områder, sprøyting og økt kontroll ved grenseoverganger og på flyplasser," sier han. Men "utryddelse er bare mulig hvis vi handler nå – og ikke i morgen".

Kanskje du er interessert i ...

Les også