Oppdagelsen av Mount Everest

Folkene i Nepal og Tibet kjente naturligvis til Mount Everest, men først i 1852 så en vesterlending Mount Everest.

3. mai 2013 av Hans Henrik Fafner

Everest hadde ikke noe navn

I 1852 lokaliserte engelskmennene Mount Everest i forbindelse med den store kartleggingen av det indiske subkontinentet. Det var skikken å alltid bruke lokale stedsnavn, men i dette tilfellet kunne de ikke umiddelbart finne noe, så fjellet fikk betegnelsen Peak XV.

"Her er det et fjell, trolig det høyeste i verden, uten at vi kan finne noe lokalt navn", skrev Andrew Waugh, som stod for arbeidet.

"I mellomtiden tilfaller det meg den ære og plikt å tildele det et navn. Et navn som vil gjøre fjellet kjent blant borgere og geografer, og også allment kjent i den siviliserte verden."

Everest oppkalt etter oppdagerens sjef

I tankene hadde han sin sjef, geografen George Everest. Men han protesterte. Han mente at "de innfødte inderne" ikke kunne uttale det, men ikke desto mindre vedtok Det kongelige geografiske selskap i London at navnet skulle være Mount Everest.

Siden har man funnet ut at nepalerne kaller det Sagarmatha eller Qomolangma, mens det i Tibet heter Zhumulangma, og det har det for øvrig hett lenge før det ble til Everest.

Kanskje du er interessert i ...

Les også