Livet er kanskje 220 millioner år eldre enn hittil antatt

Et sensasjonelt funn av fossiler på Grønland tyder på at livet på jorda startet for hele 3,7 milliarder år siden. Midt under et asteroidebombardement. Det er imidlertid ikke alle som er enige.

6. september 2016 av Tobias Hjortkjær Schultz; Illustrert Vitenskap

De eldste fossilene som er funnet noen gang, ble nylig oppdaget på Grønland av den australske forskeren Allen Nutman og hans team fra University of Wollongong i Australia.

Det er snakk om fossile stromatolitter funnet i fragmenter av grunnfjell, trolig blant de eldste bergartene på jorda.

Eldste overflateliv

Ifølge Allen Nutmans studie er stromatolittene 3,7 milliarder år gamle. Stromatolitter er en slags bakteriekoloni som typisk vokser i lag i grunne havområder. Det har lenge vært kjent at de tilhører de eldste livsformene på jordas overflate (livet oppsto som kjent i havet), men de hittil eldste antas å være "bare" omkring 3,47 milliarder år gamle. De "nye" fossilene er minst 220 millioner år eldre hvis Nutmans beregninger viser seg å være riktige.

Bombardement fra rommet

Forskerne har ment at forholdene på jordoverflaten rett og slett var for fiendtlige til at liv kunne eksistere så mye tidligere.

For eksempel ble jorda bombardert med store asteroider. Et av disse nedslagene var så kraftige at et stort stykke av jordskorpa ble revet opp.

Det stykket kaller vi i dag for "månen".

Enda eldre liv

"Det slående ved funnet av så gamle stromatolitter er ikke bare at de leverer synlig bevis på liv, men også at de er et relativt avansert økosystem," sier en begeistret Nutman.

Han mener for øvrig at oppdagelsen er i tråd med noen biologers beregninger for hvor gammelt livet på jorda bør være for å nå det nåværende utviklingsstadiet. Og at oppdagelsen faktisk kan komme til å flytte tidspunktet for livets opprinnelse på jorda hele 400 millioner år bakover.

Skeptikere

Det er likevel ikke alle geobiologer, astrobiologer og andre eksperter på livet for 3-4 milliarder år siden som deler Allen Nutmans begeistring. Faktisk blir han møtt med en hel del skepsis.

"Jeg har hele 14 spørsmål jeg gjerne vil ha avklart før jeg vil tro på det," sier Roger Buick, som er geobiolog ved University of Washington til det nettversjonen av Nature.

Nasas astrobiolog Abigail Allwood har et annet ankepunkt:

"Hvis vi fant noe som lignet på dette på Mars, ville vi da heise flagget og proklamere at vi hadde funnet liv? Det tror jeg ikke," sier hun til Nature.

Kanskje du er interessert i ...

Les også