Kjeve slår sprekker i Afrika-teori

Kinesisk fossilfunn skaper tvil om den tradisjonelle tidslinjen for tidlige mennesker

26. oktober 2010

Underkjeven som ble avdekket av paleontologer i Zhiren-hulen i Kina i 2007, har et tydelig moderne trekk, nemlig fremskutt hake. Men vitenskapsfolk sier at benresten utvilsomt er 60 000 år eldre enn restene etter det nest eldste kinesiske Homo sapiens-individet.

Fossilet er cirka 100 000 år gammelt, noe som faktisk gjør det til et fossil fra "det eldste moderne mennesket utenfor Afrika", sier Erik Trinkaus, en av undersøkelsens medforfattere. Han arbeider som antropolog ved Washington University i St. Louis i USA.

Ifølge gjengs teori migrert Homo sapiens fra Afrika for cirka 60 000 år siden. På den tiden ble de tidligere menneskeartene Homo erectus og Homo neanderthalensis raskt fortrengt av moderne mennesker over hele verden.

Tidslinjen for menneskelig migrasjon kan bli endret markant som følge av fossilfunnet. Benresten kan også bety at moderne mennesker i Kina blandet seg – og kanskje til og med paret seg – med andre menneskearter tidligere enn man før har trodd.

Et håp om DNA-bevis

Frem til nå har genetisk bevismateriale støttet opp om den tradisjonelle tidslinjen i "ut av Afrika"-teorien. Men beskrivelsen av funnet av det nye kjevebenet i Kina kan rive teppet vekk under den teorien, uttaler antropologen Christopher Bae som jobber ved University og Hawaii, men ikke er involvert i funnet. Han sier at forskerne grunnleggende sett har pålitelige datoer og beviser for at det er et moderne menneske.

Men kjevebenet og de tre jekslene var de eneste menneskelige funnene som ble avdekket i hulen i Kina, og kjeven kan påvise "mulig slektskap med" både neandertalkjever og kjever hos moderne mennesker, sier paleontologen John Hawks ved University of Wisconsin, Madison, USA.

"Hvis det viser seg å stemme, blir vi nødt til å revurdere" tidslinjen for menneskelig migrasjon, uttaler han.

"Grunnleggende sett tror jeg de har rett, men jeg vil gjerne se flere beviser," sier Hawks. "Jeg håper virkelig at det blir mulig hente en eller annen form for DNA ut av dette fossilet."

Kanskje du er interessert i ...

Les også