Higgs-partikkelen eksisterer

Higgs-partikkelen eller noe tilsvarende er bekreftet med 99 prosent sikkerhet. Uten den ville det ifølge teorien ikke være galakser og heller intet liv.

5. juli 2012 av Ker Than, National Geographic News

"Jeg tror vi har den. Er dere enige?"

I en tale til en fullsatt foredragssal onsdag morgen i Genève bekreftet CERNs generaldirektør Rolf Heuer at to gruppene som uavhengig av hverandre arbeider med Large Hadron Collider (LHC), er mer enn 99 prosent sikre på at de har oppdaget Higgs-partikkelen eller i hvert fall en helt ny partikkel nøyaktig på det stedet der de forventet at Higgs ville være.

Higgs-partikkelen forklarer livets eksistens

Partikkelen, som forskerne har jaktet på i lang tid, kan kanskje fullende fysikkens såkalte standardmodell ved å forklare hvorfor gjenstander i universet har masse, og derigjennom hvorfor galakser, planeter og selv mennesker overhodet har mulighet for å eksistere.

"Vi har gjort en oppdagelse", sa Rolf Heuer på seminaret. "Vi har observert en ny partikkel som stemmer overens med Higgs-partikkelen."

Til stede på møtet var fire teoretikere som har vært med på å utvikle Higgs-teorien i 1960-årene, deriblant Peter Higgs selv, som måtte tørke en tåre da meldingen kom.

Selv om resultatene er foreløpige, har de en signifikans på fem sigma, noe som betyr at det bare er én milliondel sannsynlighet for at det Higgs-lignende signalet som gruppene har observert, er et statistisk lykketreff.

Kanskje du er interessert i ...

Les også