Fikk sex neandertalerne til å forsvinne?

Mens de flyktet fra isen, møtte neandertalerne stadig flere moderne mennesker ... og paret seg med dem til de døde ut, hevder en ny undersøkelse.

29. november 2011 av Brian Handwerk, National Geographic News

Neandertalerne ble muligens ofre for lidenskap eller i hvert fall for krysning med moderne mennesker, hevder en ny undersøkelse.

Samtidig som arten med det kraftige øyebrynspartiet beveget seg stadig lenger av gårde for å unngå følgene av klimaforandringer, paret de seg i økende grad med vår egen art, og det resulterte i mennesker av blandet art, mener forskere.

Etter generasjoner med genetisk sammenblanding ble neandertalernes genom oppløst, og de ble slukt opp av Homo sapiens-befolkningen, som var mye større.

"Hvis man gir gruppene større mobilitet de stedene de lever, ender man med å øke overførselen av gener mellom de to befolkningsgruppene, helt til den ene befolkningsgruppen på et tidspunkt forsvinner som klart definert gruppe", sier C. Michael Barton, medforfatter av undersøkelsen og arkeolog ved Arizona State Universitys avdeling for menneskelig evolusjon og sosiale forandringer.

Nåtidig overlevelsesstrategi

Noen teorier peker på at neandertalerne forsvant for ca. 30 000 år siden fordi arten ikke var i stand til å tilpasse seg et stadig kaldere klima like godt som Homo sapiens.

C. Michael Barton har en annen teori og mener at neandertalerne reagerte på istidens fremmarsj på samme måte som moderne mennesker ville ha gjort, nemlig ved å bevege seg lenger vekk etter mat og andre råvarer.

"I takt med at isen spredte seg, bød landskapet på færre muligheter, og derfor brukte både neandertalere og moderne mennesker en overlevelsesstrategi som vi fremdeles ser i dag på nordlige breddegrader", sier C. Michael Barton.

"De etablerer en hjemmebase og sender ut forsyningsgrupper som skal ta med råvarer tilbake. Folk beveger seg lenger unna og får større mulighet til å komme i kontakt med andre grupper over lange avstander. De arkeologiske sporene tyder på at dette ble stadig mer vanlig i Eurasia etter hvert som istiden nærmet seg."

Hyppigere kontakt førte ifølge teorien til hyppigere paring, mens de to gruppene ble tvunget til å dele de samme sparsomme ressursene.

"Det kan også ha skjedd andre ting", sier C. Michael Barton. "Men i vitenskapen prøver vi å finne de enklest mulige forklaringene på tingene. Denne teorien omfatter ikke store folkevandringer eller invasjoner – bare mennesker som gjør det de pleier å gjøre."

For å måle virkningen av den antatte økte paringsfrekvensen på tvers av artene gjennomførte C. Michael Barton og hans kollegaer en undersøkelse basert på en datamodell som spente over 1500 neandertalgenerasjoner.

Sluttresultatet var at modellen underbygget den ikke helt nye teorien om at neandertalerne ble "genetisk utvannet" av moderne mennesker.

"Utryddelse gjennom krysning"

Selv om det ikke er den mest fremherskende teorien til å forklare at neandertalerne døde ut, er genetisk utvanning en velkjent årsak til at planter og dyrearter dør ut.

En mindre gruppe innfødte, lokalt tilpassede ørreter kan for eksempel miste sin genetiske identitet som følge av stor tilførsel av en annen art som de innfødte fiskene kan pare seg med.

"Når bestander som er knyttet til et bestemt sted, blir spesialiserte, og det av en eller annen grunn skjer en endring i deres omgang med nabobestander, og denne omgangen økes, har de en tendens til å dø ut – spesielt hvis den ene bestanden er mye mindre enn den andre", forklarer C. Michael Barton.

"I bevaringsbiologi kalles dette utryddelse gjennom hybriddannelse."

Menn på jakt

Paleoantropolog Bence Viola sier at andre modeller har gitt andre resultater, og noen undersøkelser har konkludert med at det forekom relativt lite krysning.

Men Bence Viola, som arbeider ved Max Planck-instituttet for evolusjonær antropologi i Leipzig, finner C. Michael Bartons forskning spennende.

"Fra et arkeologisk og antropologisk synspunkt høres det interessant ut og er nærmere det jeg selv mener: at det i stor grad kan forekomme krysning", sier Bence Viola.

"De første gruppene som [møter] en ny befolkningsgruppe, er vanligvis menn, som kanskje er på jakt. Og fordi menn er som de er, vil det nødvendigvis forekomme krysning hvis de møter kvinner fra en annen befolkningsgruppe."

C. Michael Barton mener at krysning fikk andre særegne grupper av mennesker og menneskeforfedre til å tape terreng og forsvinne.

"Men genene deres forsvant ikke", legger han til. "Og kulturen deres forsvant trolig heller ikke, men ble blandet med en større befolkningsgruppe av jegere og samlere."

Bence Viola ved Max Planck-instituttet mener at krysning var en av årsakene, men ikke den eneste.

"Neandertalerne forsvant for ca. 30 000 år siden, og dette var en periode da klimaet ble kaldere, og det gjorde det sannsynligvis fysisk vanskeligere for dem å overleve", sier Bence Viola.

"De ble kanskje også utsatt for en sykdomsform som moderne mennesker hadde brakt med seg fra Afrika, og som deres immunforsvar ikke virket overfor."

"Alt dette er naturligvis svært vanskelig å studere arkeologisk", tilføyer Bence Viola. "Derfor er disse modellene et ypperlig verktøy til å utforske teorier."

Undersøkelsen av neandertalkrysning, som også har hatt med forskere ved Arizona State University og University of Colorado i USA, kommer i desemberutgaven av tidsskriftet Human Ecology.

Kanskje du er interessert i ...

Les også