Når fikk vi profesjonelle fotballspillere?

Fotballspillere har ikke alltid fått betaling for å spille, men det snek seg sakte, men sikkert inn i sporten til tross for protester fra fotballforbund.

1. april 2014

Det skjedde i England på 1870-tallet, da klubber innførte inngangspenger til kampene slik at de kunne lokke gode spillere med kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

Gir arbeiderklassen innflytelse

Det britiske fotballforbundet, FA, kjempet imot fordi avlønning av spillere ga arbeiderklassen økt innflytelse på fotballspillet, som tradisjonelt tilhørte overklasseskoler som Eton og Winchester. Cambridge University hadde gjort forsøk på å ensrette reglene.

Eksludering av klubber

I 1884 ekskluderte FA to klubber for betaling av spillere, men da var det allerede så utbredt at forbundet året etter så seg nødt til å sanksjonere profesjonell fotball.

Kanskje du er interessert i ...

Les også