Sensasjon: Buddhas levetid avslørt

Buddha levde tidligere enn hittil antatt, viser banebrytende beviser funnet ved verdens tidligste buddhistiske helligdom i Nepal.

25. november 2013

Arkeologer på jobb i Nepal har funnet tegn på en struktur ved Buddhas fødested som kan dateres til det 6. århundret f.Kr. Dette er det første arkeologiske materialet som knytter Buddhas liv – og dermed den første oppblomstringen av buddhismen – til et bestemt århundre.

Utgravinger ved Lumbini

De banebrytende utgravingene foregår ved det hellige Maya Devi-tempelet i Lumbini i Nepal, som er på UNESCOs Verdensarvsliste, og som lenge har vært anerkjent som Buddhas fødested. Utgravingene har avdekket restene av en tidligere ukjent tømmerstruktur fra det 6. århundret f.Kr. under en rekke templer av murstein. Trestrukturen var oppført etter samme grunnplan som templene over med en åpen innergård midt i anlegget, som knytter seg til historien rundt Buddhas fødsel.

Første arkeologiske bevis

Hittil er de eldste arkeologiske bevisene på buddhistiske bygninger ved Lumbini blitt datert til det 3. århundret f.Kr. – tiden da den indiske keiser Ashoka forkynte og spredte buddhismen fra dagens Afghanistan til Bangladesh.

”Vi vet svært lite om Buddhas liv, utover de skriftlige kildene og muntlige overleveringer", sier arkeologiprofessor Robin Coningham ved Durham University i England, som er en av lederne av utgravingen. Noen forskere har hevdet at Buddha ble født i det 3. århundret f.Kr., forteller han. ”Vi tenkte 'hvorfor ikke gå tilbake til arkeologien og forsøke å finne svar på noen av spørsmålene rundt hans fødsel?' Nå, for første gang, har vi en arkeologisk rekkefølge ved Lumbini som viser at det fantes en bygning der allerede i det 6. århundret f.Kr.".

Den internasjonale gruppen med arkeologer, som ledes av Robin Coningham og Kosh Prasad Acharya fra Pashupati-regionens utviklingsfond i Nepal, sier at oppdagelsen bidrar til en større forståelse av den tidlige utviklingen av buddhismen så vel som av den spirituelle rollen Lumbini har spilt. Deres funn offentliggjøres i desemberutgaven av det internasjonale, vitenskapelige tidsskriftet Antiquity. Forskningsprosjektet er til dels støttet av National Geographic Society.

Geoarkeologiske undersøkelser

For å bestemme datoene på trehelligdommen og den hittil ukjente tidlige mursteinsstrukturen oppå ble fragmenter av kull og sandkorn analysert ved hjelp av en kombinasjon av karbonanalyse og optisk stimulert luminescens. Geoarkeologiske undersøkelser bekreftet også forekomsten av eldgamle trerøtter innenfor templets åpne innergård.

Viktige funn for å forstå Buddha

”UNESCO er svært stolt av å kunne ta del i denne betydningsfulle oppdagelsen ved et av de helligste stedene for en av verdens eldste religioner", sier UNESCOs generaldirektør Irina Bokova, som oppfordrer til ”mer arkeologisk forskning, økt vern og en forsterking av funnstedets forvaltning" for å sikre Lumbini beskyttelse.

“Disse funnene er svært viktige for å forstå Buddhas fødested bedre”, sier Ram Kumar Shrestha, som er Nepals minister for kultur, turisme og sivil luftfart. ”Nepals regjering vil ikke spare på noe når det gjelder å bevare dette betydningsfulle funnstedet.”

Buddha født ved et tre i hagen

Ifølge buddhistisk overlevering ble Buddha født av dronning Maya mens hun holdt fast i en gren av et tre i Lumbini-hagen, midt mellom hennes manns og hennes foreldres kongedømmer. Robin Coningham og kollegaene hans hevder at den åpne plassen midt i den eldste trehelligdommen kan ha inneholdt et tre. Mursteinstemplene, som ble bygd oppå trehelligdommen senere, var også anlagt rundt en sentral plass under åpen himmel.

Fire buddhistiske nøkkelsteder

Lumbini er et av de viktige stedene som knyttes til Buddhas liv. De andre er Bodh Gaya, der han ble til Buddha eller 'den opplyste'; Sarnath, der han holdt sin første preken; og Kusinagara, der han døde. På sitt dødsleie 80 år gammel skal Buddha ha anbefalt alle buddhister å besøke ”Lumbini”. Helligdommen var fremdeles populær rundt år 500, da kinesiske pilegrimer skrev at det fantes en helligdom ved siden av et tre. Maya Devi-tempelet ved Lumbini er fortsatt en levende helligdom, og arkeologene arbeider derfor side om side med mediterende munker, nonner og pilegrimer.

Viser utviklingen av buddhismen

I den vitenskapelige artikkelen i Antiquity skriver forfatterne: ”Rekkefølgen [av arkeologiske funn] ved Lumbini er et mikrokosmos for utviklingen av buddhismen fra å være en lokal kult til en global religion."

Det gamle Lumbini forsvant og ble slukt av jungelen i Nepal i middelalderen. I 1896 ble det funnet igjen og identifisert som Buddhas fødested på grunn av en sandsteinssøyle fra det 3. århundret f.Kr. Søylen, som fremdeles står der, bærer en inskripsjon som dokumenterer keiser Ashokas besøk til Buddhas fødested og angir navnet på stedet – Lumbini.

Selv om de viktigste buddhistiske stedene er funnet igjen, har stedenes eldste nivåer ligget dypt begravd eller blitt ødelagt av senere byggverk. Derfor har funn fra de aller tidligste stadiene av buddhismen vært utilgjengelige for arkeologiske undersøkelser til nå.

Undersøkelse med støtte

På verdensplan er en halv milliard mennesker buddhister, og mange hundretusener foretar hvert år en pilegrimsreise til Lumbini. Den arkeologiske undersøkelsen ble finansiert av den japanske regjeringen i samarbeid med den nepalske regjeringen i et UNESCO-prosjekt som har til formål å forsterke vernet og forvaltningen av Lumbini. Forskningen ble også støttet av National Geographic Society samt Durham University og Stirling University.

Robin Coningham og Kosh Prasad Acharya står som medforfattere av artikkelen i Antiquity sammen med K.M. Strickland, C.E. Davis, M.J. Manuel, I. A. Simpson, K. Gilliland, J. Tremblay, T.C. Kinnaird og D.C.W. Sanderson.

Nyhetsvideo

En dokumentar om Robin Coninghams granskning av Buddhas liv, ”Buried Secrets of the Buddha”, har internasjonal premiere i februar på National Geographic Channel.

Se National Geographics nyhetsvideo om funnet

Kanskje du er interessert i ...

Les også