Når ble korset et kristent tegn?

Korset er kjent helt tilbake fra 2000 f.Kr. i Mesopotamia og i Norden fra ­bronsealderens helleristninger, der det ofte er satt inn i en sirkel og symboliserer et soltegn.

22. april 2014

Som følge av Jesu korsfestelse (en brutal persisk og romersk henrettelsesmetode) ble korset etter hvert kristendommens viktigste symbol. Særlig da den romerske keiseren Konstantin den store – etter århundrer med forfølgelse av kristne – favoriserte kristendommen i første halvdel av 300-tallet.

På 400-tallet ble et kors satt på den nå kristne keiserens rikseple, og fra 1000-tallet inngikk det i keiserens krone og i mye av kirkeornamentikken.

Kors finnes i utallige former som forbindes med helgener og ridderordener. Fra 1095 sydde deltakere i korstogene et kors på draktene sine, og derfra utviklet mange ridderordeners kors seg. Johanneskorset (også kalt St. Hans-korset), som består av fire løkker, brukes i dag som et symbol for severdigheter.

Kanskje du er interessert i ...

Les også