Når begynte vi å bruke pengesedler?

Pengesedler er et utbredt betalingsmiddel, men det er ikke lenge siden vi gikk rundt med lommene fulle av gullmynter.

Pengesedler ble brukt i Kina allerede for cirka 1000 år siden, men først på 1600-tallet kom de til Europa. Tidligere var verdien av penger bestemt av verdien på det materialet som betalingsmiddelet bestod av, særlig gull og sølv, men det var både risikabelt og tungt å dra rundt med, så det oppstod behov for en lettere betalingsmåte.

Pengesedler startet som kredittbevis

Først var pengesedler kredittbevis lagd av private eller forretninger som lovnad på senere utlevering av en spesifisert mengde deponert gull eller sølv. Etter hvert begynte stater å fastsette regler for hva som var lovlige betalingsmidler, og etter hvert gikk man over til papirpenger som hadde blitt tildelt en verdi i seg selv, og som ikke kunne innløses i edelmetaller.

Sverige var først Sverige var i 1661 først i Europa med bankutstedte pengesedler. Danmark-Norge kom med i 1739. Bildet viser en pengeseddel på 100 daler fra Stockholm Banco fra 1666 (over).

Kanskje du er interessert i ...

Les også