Short Creek

Fra skrenten bak huset sitt i Hildale har Joe Jessop god utsikt over Arizona Strip, et vidstrakt, kupert område med amerikansk malurt, furu og einebusker. Området strekker seg sør for grensen mellom Utah og Arizona ned til Grand Canyon ca. 80 km unna. Ved foten av skrenten ligger marker og boligområder i Hildale og Colorado City. Joe Jessop bruker det gamle navnet, Short Creek. ”Da jeg kom til Short Creek som gutt, var det bare sju hus der,” forteller den nå 88 år gamle mannen. ”Det var som da nybyggerne kom til Det ville vesten.”

17. februar 2010

Fra skrenten bak huset sitt i Hildale har Joe Jessop god utsikt over Arizona Strip, et vidstrakt, kupert område med amerikansk malurt, furu og einebusker. Området strekker seg sør for grensen mellom Utah og Arizona ned til Grand Canyon ca. 80 km unna. Ved foten av skrenten ligger marker og boligområder i Hildale og Colorado City. Joe Jessop bruker det gamle navnet, Short Creek. ”Da jeg kom til Short Creek som gutt, var det bare sju hus der,” forteller den nå 88 år gamle mannen. ”Det var som da nybyggerne kom til Det ville vesten.”

I dag bor det omkring 6000 medlemmer av FLDS i Short Creek, som dermed er sektens største koloni. Joe Jessop, som er bror til Merril Jessop, har bidratt til den eksplosive veksten på to helt forskjellige måter. Han er lokalsamfundets ubestridte ”vannmann”. Som selvlært ingeniør har han vært med på å etablere det kompliserte nettet av vannledninger, kanaler og reservoarer som sørger for at de har kunstig vanning over hele området.

Joe Jessop er dessuten et høyt respektert medlem av FLDS og patriarken i en familie med 46 barn og foreløpig 239 barnebarn. ”Familien min kom til Short Creek av samme grunn som alle andre,” sier han. ”For å adlyde budet om flerkoneri og for å bygge opp Guds rike. ”

Medlemmer av sekten beskriver det livet som familien Jessop og de andre stifterfamiliene har skapt, som idyllisk. Det blir lagt vekt på god gammeldags selvoppofrelse og på samarbeid mellom naboer, og barna blir oppdratt i et sunt miljø uten fjernsyn, junkfood og sosialt press. Kritikerne derimot, ser FLDS som en isolert kult med medlemmer tynget av streng sosial kontroll og med en foruroligende lojalitetsfølelse overfor en enkelt mann: profeten Warren Jeffs, som hevder han er Guds talerør på jord.

Hvis man tilbringer litt tid i Hildale og Colorado City, får man likevel litt etter litt et mer nyansert syn på saken til tross for sektens avstengte liv. Mange av de overdimensjonerte husene gjemmer seg bak høye murer, både for at barna kan leke trygt og med henblikk på å beskytte familiene mot de vantros nysgjerrige blikk. De fleste av beboerne unngår kontakt med fremmede. National Geographic fikk da også først adgang til trossamfunnet etter at de kirkelige lederne hadde gått god for besøket i samråd med den fengslede Warren Jeffs.

I tråd med den opprinnelige mormonske læren forvaltes en stor del av eiendommene i Hildale og Colorado City av kirken. Trossamfunnet tilstreber å være så selvforsynt som mulig, og man dyrker en rekke forskjellige typer frukt og grønt. Alle forventes å hjelpe til med å få avlingene i hus, også barna. Kirkens medlemmer eier og driver dessuten et antall større bedrifter som spenner fra hoteller til maskin- og verktøyproduksjon. Hver lørdag møtes mennene i forsamlingshuset og gjennomgår listen over bygge- og vedlikeholdsprosjekter rundt om i byen, der det er bruk for frivillig arbeidskraft. Mennene har f.eks. prestert å sette opp et hus med fire soverom på en enkelt dag.

Fellesskapsånden hersker også innenfor husets vegger. De forskjellige familiene innretter seg forskjellig. Konene har kanskje hver sin fløy eller bygning, men kvinnene finner gjerne sitt eget innflytelsesområde alt etter evner og preferanser. Hver enkelt har det primære ansvaret for sine egne barn, men en kone styrer kanskje kjøkkenet mens en annen fungerer som lærer (nesten alle FLDS-barn i Hildale og Colorado City blir undervist hjemme), og en tredje tar seg av syarbeidet. Arbeidsdelingen gir kvinnene søsterskapsfølelse og begrenser tilsynelatende sjalusien.

”Jeg skjønner godt at det kan virke rart for folk utenfra,” sier 44 år gamle Joyce Broadbent. ”Men min erfaring er at konene normalt kommer fint ut av det med hverandre. Selvsagt er man tettere på noen enn på andre, og innimellom kan det være noen som går en på nervene, men slik er det jo i alle familier. Jeg har aldri opplevd konkurranse eller sjalusi mellom dem.”

Joyce er et ganske bemerkelsesverdig eksempel på denne harmonien. Hun har ikke bare akseptert enda en kone i familien, hun var faktisk begeistret for familieforøkelsen. Marcia, som kom fra et ulykkelig ekteskap på 1980-tallet, er også Joyces biologiske søster. ”Jeg visste at mannen min var en god ektemann,” forklarer Joyce smilende mens hun sitter sammen med Marcia og mannen deres, Heber. ”Jeg ville gjerne at søsteren min skulle få mulighet til å oppleve samme form for lykke som jeg gjorde.”

Det er imidlertid ikke alle FLDS-kvinner som ser like positivt på flerkoneri. Dorothy Emma Jessop er en livlig og sprudlende dame i førtiårene som har et lite naturmedisinutsalg i Hildale med produkter hun selv har laget. Hun erkjenner at det var en kamp for henne da mannen begynte å ta flere koner. ”Jeg tror mange kvinner har problemer med det, for det er ikke lett å dele på den mannen man elsker. Men jeg innså at sjalusiens og stolthetens kvaler er enda en prøve Gud setter oss på, og hvis jeg vil være en gudfryktig kvinne, så må jeg tåle det.”

En av de tingene som tilsynelatende gjør byrden lettere å bære, er bevisstheten om at FLDS-kvinnenes viktigste oppgave er å føde og oppfostre så mange barn som mulig: å bygge den ”himmelske familien” som alltid skal være sammen. Det er ikke uvanlig å møte FLDS-kvinner som har fått både 10, 12 og 16 barn. Joyce Broadbent er f.eks. mor til 11 barn, og Dorothy Emma Jessop har 13. Det sier noe om hvorfor akkurat dette hjørnet av USA i øyeblikket opplever en virkelig befolkningseksplosjon. De rundt 400 babyene som hvert år kommer til verden på fødselsklinikken i Hildale, har trukket gjennomsnittsalderen ned under 14 år, mot 36,6 år i hele USA. Når så mange i FLDS kan føre anene sine tilbake til en håndfull pionerer, dukker de samme navnene opp igjen og igjen i Hildale og Colorado City, og det leder tanken til den store fruktbarhetens dunklere side. Ifølge leger i Arizona er en alvorlig invalidiserende lidelse som kalles fumarasemangel på frammarsj i trossamfunnet på grunn av inngifte. Lidelsen skyldes et resessivt gen.

Tradisjon og modernitet kolliderer ofte i FLDS, og det kan virke forvirrende. Til tross for gammeldagse klær har de fleste mobiltelefoner og kjører rundt med nye firhjulstrekkere. Og selv om TV nå er bannlyst, er medlemmene av sekten flinke med datamaskiner, og de selger en rekke produkter, fra såpe til kjoler, via internett. Jeg la også merke til at det bare var noen ganske få som brukte briller. Skyldtes det kanskje også en genetisk disposisjon, denne gangen med positivt fortegn? Sam Steed lo stille. ”Nei. Folk her har bare tatt i bruk laserkirurgi for å se godt.”

Kanskje du er interessert i ...

Les også