Nakne romere startet valentinsdagen

Valentinsdagen blir i våre dager mest feiret i USA, men har etter hvert spredt seg til flere land. Dagen har røtter i en romersk hedensk fest, der mennene kastet klærne og pisket unge kvinner.

1. februar 2013 av John Roach, National Geographic News

Valentinsdagen har sin opprinnelse i hedenske fruktbarhetsritualer.

De elskendes dag kan føres tilbake til de årlige romerske høytidsfestene, der enkelte menn under stor ståhei kastet klærne og løp rundt og tildelte unge kvinner slag med strimler av geiteskinn i håp om å øke fruktbarheten.

Noel Lenski, som er professor i klassiske språk ved University of Colorado i USA, sier at den hedenske feiringen, som gikk under navnet lupercalia, ble arrangert 15. februar hvert år og beholdt sin store popularitet til et godt stykke inn i det 5. århundret – minst 150 år etter at Konstantin hadde legalisert kristendommen i Romerriket.

Lupercalia var "helt klart svært populær, selv under forhold der de kristne prøver å avskaffe den", sier Noel Lenski. "Så det er belegg for å anta at de kristne kanskje i stedet har sagt: Greit, vi kaller det bare en kristen høytidsfest."

Kirken forbandt festen med Sankt Valentin

Myten om Sankt Valentin forteller at den romerske keiser Claudius 2. i det 3. århundret forsøkte å styrke hæren ved å forby unge menn å gifte seg. Valentin motarbeidet angivelig forbudet og forrettet vielser i hemmelighet.

Ifølge overleveringen ble Valentin henrettet for sin trass 14. februar i året 270.

Men, sier Noel Lenski, dette "kan også bare være en bekvem forklaring på hva som sett med kristne øyne skjedde ved lupercalia".

Video: Historien bak valentinsdagen

Kanskje du er interessert i ...

Les også