Listen: Lykke til

Når vi ønsker lykke til, bruker vi ofte uttrykk som sier det stikk motsatte – for ikke å utfordre skjebnen. Se listen over hva man sier i forskjellige land.

12. august 2014

Norge: "skitt fiske" Nordmenn har et eget uttrykk for fiskere. "Skitt fiske", altså elendig fiske, skal gi fiskelykke.

Italia: "in bocca al lupo – i ulvemunnen" For å bringe lykke til en jakt ønsker italienerne at ulven spiser jegeren. Svaret er: Jeg håper den dør.

Estland: "kivi kotti – en stein i vesken" Esterne ønsker jegeren tunge steiner i vesken, som vil gjøre ham tregere.

Russland: "ni pukha, ni pera – verken ull eller fjær" Russere sier lykke til med å ønske at jegerens veske forblir tom.

USA: "break a leg – brekk et bein" Overtro blant skuespillere: Man ønsker at noe fryktelig vil skje for å unngå uhell under forestillingen.

Venezuela: "mucha mierda – mange ekskrementer" Skuespillere ønsker at mange vogner – og hester – stopper ved en forestilling.

Korea: "hwaiting – kamp" Koreanere ønsker lykke til ved å etterligne det japanske ordet for "kamp".

Kanskje du er interessert i ...

Les også