Bakgrunnen for mormonernes flerkoneri

Polygami-prinsippet ble innført hos mormonene under stort hemmelighetskremmeri. Det hang mørke skyer over kirken på begynnelsen av 1840-tallet etter at ryktene begynte å gå om at grunnleggeren, Joseph Smith, praktiserte flerkoneri. I offentligheten benektet han det, men Joseph Smith innviet i 1843 sine nærmeste ­disipler i en åpenbaring. Ifølge denne ”nye og evige pakten” med Gud skulle mennene ta flere koner slik at de rettroende kunne ”mangfoldiggjøre seg og fylle opp jorden”.

17. februar 2010

Polygami-prinsippet ble innført hos mormonene under stort hemmelighetskremmeri. Det hang mørke skyer over kirken på begynnelsen av 1840-tallet etter at ryktene begynte å gå om at grunnleggeren, Joseph Smith, praktiserte flerkoneri. I offentligheten benektet han det, men Joseph Smith innviet i 1843 sine nærmeste disipler i en åpenbaring. Ifølge denne ”nye og evige pakten” med Gud skulle mennene ta flere koner slik at de rettroende kunne ”mangfoldiggjøre seg og fylle opp jorden”.

Joseph Smith ble myrdet av antimormonske krefter i Illinois, og deretter førte kirkens andre leder, Brigham Young, de troende ut på en 2000 km lang tur vestover til Salt Lake Basin i det som i dag er Utah. Der ble pakten omsider åpenbart for offentligheten – og med den ideen om at Gud måler en mann på størrelsen av familien hans. Brigham Young tok selv 55 koner som fødte ham 57 barn. I 1890 stod kirken imidlertid i fare for å få beslaglagt eiendommene sine i henhold til en lov som forbød flerkoneri, og de mormonske lederne sendte ut en erklæring om at det var slutt med å ta flere koner. Men i praksis fortsatte det i tiden som kom.

”Mormonkirken sendte ut erklæringen av politiske årsaker og hevdet så senere at den var en åpenbaring,” sier FLDS’ talsmann, Willie Jessop. ”Hos oss tror vi på at pakter er noe man inngår med Gud, og de skal man ikke manipulere med av politiske grunner.”

Det har hatt sin pris å overholde pakten. Stormen på ranchen i Vest-Texas i 2008 var bare den siste i en lang rekke av myndighets-aksjoner mot FLDS. I medlemmenes øyne blir de forfulgt fordi de holder fast på sine reli-giøse prinsipper. Myndighetene i Utah og Arizona har hver for seg forsøkt å slå ned på trossamfunnet i Short Creek flere ganger. Det var i 1935, i 1944 og så igjen i 1953. I forbindelse med den razziaen ble rundt 200 kvinner og barn halt av gårde til offentlige anstalter mens 26 menn ble siktet for flerkoneri. I 1956 tvangsfjernet myndighetene i Utah sju av barna til Vera Black med den begrunnelsen at hennes synspunkter på flerkoneri gjorde henne uegnet til å være mor. Først da Vera Black gikk med på å forsake polygamiet, ble hun gjenforent med barna sine hjemme i Hildale.

Melinda Fischer Jeffs på 37 år er velformulert, utadvendt og mor til tre barn. Hun slår opp en skeptisk latter mens hun forteller hva hun har lest om FLDS. ”Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen! Det meste av det som kommer fram i mediene, får det til å høres ut som om vi blir holdt igjen mot vår egen vilje.”

Melinda har særlig gode forutsetninger for å forstå de forskjellige oppfatningene av FLDS. Hun er gift med Jim Jeffs, en eldre mann som er nevø av profeten. Men hun er også datter av det tidligere FLDS-medlemmet Dan Fischer, som har utviklet seg til en av de skarpeste kritikerne av kirkens ledelse. I 2008 avgav Dan Fischer vitneforklaring for et amerikansk senatsutvalg om påståtte uregelmessigheter innenfor FLDS. I dag leder han en organisasjon som jobber med folk som har blitt kastet ut av kirken eller har ”flyktet”. Da Dan Fischer brøt med FLDS på 1990-tallet, ble familien hans delt i to: 13 av barna hans har forlatt kirken, mens Melinda og to av halvsøsknene hennes fornekter faren sin.

”Og det er selvsagt ikke enkelt, for jeg elsker jo fremdeles faren min,” sier Melinda blidt. Jeg ber hele tiden om at han skal få opp øynene for feiltakelsene eller bare stoppe angrepene på oss.” Hvis FLDS’ forsvarere i det hele tatt kan bli enige med kritikerne om noe, så er det at de fleste av de aktuelle problemene kan føres tilbake til den gangen i 1986 da ledelsen gikk over til familien Jeffs. Inntil da hadde FLDS vært en løst ledet organisasjon anført av den allfaderlige Leroy Johnson som lot en gruppe høytstående prester vise veien. Pipen fikk en annen lyd da Rulon Jeffs tok over etter Leroy Johnsons død. Da han hadde blitt utnevnt til profet, sørget han for å konsolidere eneveldepolitikken.

Beskyldningene om at et teokratisk diktatur var i ferd med å slå rot nordvest i Arizona, startet etter Rulon Jeffs’ død i 2002. Den 46 år gamle sønnen hans, Warren, overtok ledelsen, og da også han hadde blitt profet, giftet han seg med flere av sin fars koner og en lang rekke andre kvinner. Ifølge Carolyn Jessop gjaldt det også åtte av døtrene til Merril Jessop. Mange menn i FLDS har flere koner, og for de som står nærmest profeten, kan antallet ofte være tosifret. Under razziaen i Texas ble det beslaglagt et internt dokument som viste at en av Warren Jeffs’ løytnanter, Wendell Nielsen, angivelig skulle ha 21 hustruer. FLDS ønsker ikke å opplyse hvor mange koner Warren Jeffs har (noen gjetter på over 80), men av et anklageskrift fra Texas går det fram at minst en av dem var mindreårig.

Selv om det er spørsmålet om ekteskap med mindreårige jenter som har fått mest negativ oppmerksomhet i mediene, har Dan Fischer kjempet for en annen sak. Det er de såkalte Lost Boys (de fortapte guttene), som har forlatt FLDS eller har blitt tvunget ut av trossamfunnet og har endt opp på gaten i Las Vegas, Salt Lake City eller St. George i Utah. I løpet av de siste sju årene har Dan Fischers fond jobbet med 300 av disse unge mennene. Noen få av dem var helt ned til 13 år gamle. Han medgir at de fleste av guttene ganske enkelt hadde ”mistet troen”, men han viser også til tilfeller der guttene ble offisielt utstøtt. Den praksisen har økt under Warren Jeffs, sier han.

Dan Fischer begrunner delvis avskallingen med kald beregning fra FLDS-ledelsens side for å begrense konkurransen om unge kvinner. ”Hvis noen menn gifter seg med 20, 30, 80 eller flere kvinner, må man ikke være professor for å regne ut at det er mange som ikke får noen. Kirken sier at den kaster ut guttene pga. deres nedbrytende innflytelse, men hvis man ser nærmere etter, så kaster man sjelden ut jenter.”

Et like omstridt tema har vært FLDS’ gjeninnføring av mormonenes tidligere praksis med å overføre et medlems koner og barn til en annen mann. Det skjedde som regel når en patriark døde, slik at enkene da ble sørget for. Eller det kunne være for å redde en kvinne fra et voldelig forhold. Kritikere hevder imidlertid at denne ”overføringen” under Warren Jeffs heller har blitt et våpen man bruker mot de som våger å trosse trossamfunnet på noen måte.

Det er bare profeten som kan avgjøre hvem som er uverdig. Da Warren Jeffs i januar 2004 ga ordre om at 21 menn skulle ekskluderes og familiene deres overdras til andre, var det ingen som protesterte. Warren Jeffs’ dagbok, som også ble beslaglagt under razziaen i Texas, avslører en mann som fulgte hver eneste av kirkens beslutninger ned til minste detalj. Alt fra hvem som skulle utføre hvilke oppgaver, via boforhold til hvem som giftet seg med hvem, og hvilke menn som skulle utstøtes. Alt ble avgjort av åpenbaringer som Warren Jeffs fikk mens han sov. Han hevdet at Gud styrte alle hans handlinger, store som små. Et av dagboknotatene lyder: ”Herren befalte meg å gå i solariet slik at jeg kunne bli mer jevnt solbrent.”

Kanskje du er interessert i ...

Les også