Forsvunnet Leonardo-verk bak falsk vegg?

Et veggmaleri av Leonardo da Vinci som man har lett etter lenge, skjuler seg kanskje bak en murvegg og et annet mesterverk, viser foreløpige undersøkelser.

14. mars 2012 av Dave Mosher, National Geographic News

Forskere mener å ha funnet det første "lovende" bevis på at et uvurderlig mesterverk, en forsvunnet Leonardo da Vinci, skjuler seg bak et annet uvurderlig veggmaleri fra 1500-tallets Italia.

Ved hjelp av et miniatyrkamera har forskerne gjort videoopptak i et avslørende hulrom bak Giorgio Vasaris "Slaget ved Marciano" og en murvegg i rådsalen Salone dei Cinquecento ("De fem hundres sal") i Palazzo Vecchio, rådhuset i Firenze.

Video: 360-graders laserskanning av Salone dei Cinquecento.

De har også funnet svart fargestoff og lakk brukt i forbindelse med malerarbeid, spor som peker på at det forsvunne Leonardo-verket kanskje allerede for lenge siden ble reddet fra ødeleggelse.

Funnene er ikke endelige. Leonardo da Vinci-etterforskningen ble avbrutt av politiske og offentlige protester. Men de er de første lovende spor i et mysterium som strekker seg over mer enn fire århundrer.

Det forsvunne verket det er snakk om, "Slaget ved Anghiari", er muligens over seks meter langt og tre meter høyt.

Ifølge historiske opptegnelser hyret den italienske statsmannen Piero Soderini i 1502 Leonardo da Vinci til å male scenen der italienske riddere i 1440 beseirer milanesiske styrker på Anghiari-sletten i Toscana.

Leonardo benyttet angivelig anledningen til å eksperimentere med en ny oljemaleteknikk, men det slo feil.

I 1550-årene ble Giorgio Vasari leid inn for å omdekorere Salone dei Cinquecento, som er oppkalt etter de 500 medlemmene av storrådet i republikken Firenze, og male flere enorme veggmalerier, som hver skulle være mange meter høye.

Ett av veggmaleriene skulle males over Leonardos uferdige verk, men minst én overlevering beskriver Vasari som en beundrer av Leonardo, som ikke kunne få seg til å ødelegge verket.

Maurizio Seracini, som er kunstdiagnostiker ved University of California i USA og medlem av National Geographic Society, har i 36 år lett etter spor av maleriet.

"Helt fra første stund har målet for min forskning vært å finne ut hvor 'Slaget ved Anghiari' kan være malt ... og om det fremdeles er der", sier Maurizio Seracini i en kommende dokumentarfilm på National Geographic Channel med tittelen På sporet av den forsvunne da Vinci.

"Jeg er sikker på at det er der."

Let og du skal finne

Kunstnere som så opp til Leonardo da Vinci, kopierte det forsvunnne veggmaleriet før verkets skjebne ble innhyllet i tidens tåke – en av de mest kjente reproduksjonene av den forsvunne Leonardo befinner seg på Louvre-museet i Paris.

Selv om de er imponerende, er reproduksjonene imidlertidig ikke det samme som originalverket. Kopiene mangler uten tvil noen detaljer som ble utelatt da et helt veggmaleri skulle forminskes til et lerret, og i noen tilfeller mener man at hele personer er utelatt.

Derfor har forskere som Maurizio Seracini bokstavelig talt lett i det vide og det brede etter spor.

I 1970-årene kom det et gjennombrudd da Maurizio Seracini klatret opp på et stillas foran Vasaris bilde og fikk øye på to ord som var skrevet oppå et flagg: "cerca trova", noe som kan oversettes med "let og du skal finne". Seracini tolket det som et kryptisk tegn på at Vasari hadde bygget en falsk vegg foran Leonardo-maleriet.

En gruppe under ledelse av Maurizio Seracini fikk deretter tillatelse til å skanne hele Salone dei Cinquecento med høyfrekvent radar, som kunne trenge gjennom muren. Skanningen avslørte noe som kunne ligne et hulrom – men bare bak den delen av veggmaleriet som bar inskripsjonen.

For å se inn bak Vasaris fresko, planla gruppen å bore 14 strategisk plasserte centimeterstore hull i verket. Men da journalister skrev om prosjektet, ble det ramaskrik.

"Det ble veldig fort svært, svært politisk. Men de fikk boret noen små hull ca. 9 til 12 meter over gulvet", sier kunsthistoriker Martin Kemp ved University of Oxford, som ikke har vært involvert i arbeidet.

"Etter min mening kan denne typen skader repareres, slik at de ikke vises."

Plan B

Til tross for de kraftige protestene fikk National Geographics Maurizio Seracini og hans gruppe en uke på seg mot slutten av 2011 til å fortsette arbeidet, men ikke de 14 stedene de hadde håpet å kunne undersøke.

For å unngå å ødelegge de originale delene av Vasaris maleri, ga museets kuratorer Seracini og hans gruppe bare lov til å bore i eksisterende rifter og på nylig restaurerte steder.

Mange av disse stedene lå rett ved kanten av hulrommet, men forskerne var heldige og fant et hulrom bak 17 cm fresko og murstein.

De stakk et kikkertkamera inn i hulrommet og fikk videobilder av noe grovt murerarbeid i tillegg til enkelte steder som ser ut til å ha vært malt over med pensel.

Små steinbiter som ble pirket ut av hullet, ble undersøkt med røntgen, og resultatene tydet på at de bar spor av svart fargestoff.

På bakgrunn av røntgenundersøkelsen mener Maurizio Seracini at de svarte fargestoffene er lik dem som er funnet i brun lasur på Leonardos "Mona Lisa" og "Johannes døperen".

Røde flak som også ble pirket ut bak veggen, kan være lakk, noe som ikke finnes på en vanlig gipsvegg.

Funnene av komponenter som er typiske for renessansemalerier, får Maurizio Seracini til å betegne dem som "lovende beviser", men samtidig beklager han at det ikke kunne samles inn flere prøver innenfor det tidsrommet de hadde til rådighet.

"Med mindre jeg får tak i en bit av det og kan bevise at det er ekte maling, kan jeg ikke si noe sikkert, og det er svært frustrerende", sier Maurizio Seracini i TV-dokumentaren.

Et av århundrets største funn?

Peter Siddons, som er fysiker ved Brookhaven National Laboratory i USA, og som har bevist ektheten av berømte kunstverk (deriblant et maleri av Rembrandt) ved hjelp av partikkelakseleratorer, sier at det ser ut som det er ganske opplagt at det skjuler seg noe bak veggmaleriet av Vasari.

"Det er tilsynelatende ikke kommet frem nok detaljer ennå, men på bakgrunn av det som er offentliggjort hittil, tror jeg at det er et maleri. De har funnet maling, og de har funnet penselstrøk", sier Peter Siddons.

"Å konkludere med at det er en Leonardo da Vinci? Det er en annen sak."

"Men uansett hva det er, har noen brukt tid og krefter på å bygge en falsk vegg", sier han. "Det er uansett svært spennende, synes jeg."

Martin Kemp ved University of Oxford vurderer resultatene som interessante, men langt fra entydige. Rike florentinere i renessansen fikk ofte utsmykket veggene sine med malerier, så fargestoffene kan stamme derfra og ikke fra Leonardos verk.

"Vi vet ikke engang med sikkerhet hvilken av de lange veggene Leonardo malte på, ettersom de tidlige opptegnelsene ikke er spesielt utførlige", sier han. "Likevel er resultatet på det nåværende tidspunkt så lovende at det er verdt å gå litt videre med."

Maurizio Seracinis undersøkelse er nok en gang stilt i bero og blir muligens ikke gjenopptatt før ytterligere politiske spørsmål i Italia er avklart.

Hvis og når undersøkelsen fortsetter, og hvis gruppen finner bevis på verket, sier Martin Kemp at det vil være mat for historiebøkene.

"Jeg synes at dette bør oppklares. Vi kan ikke bare la det blåse bort med vinden", sier Martin Kemp.

"Hvis det blir funnet, vil det være ett av århundrets største funn."

Kanskje du er interessert i ...

Les også