Kan du alvespråk?

Fiktive språk som alvespråk og dothraki har tatt spranget fra filmer og TV-serier som Ringenes Herre og Game of Thrones og er blitt fullt utviklede og levedyktige språk i den virkelige verdenen.

22. februar 2016

Mens noen studerer italiensk eller fransk, er det andre som går på kurs for å lære alvespråk eller klingon.

Mange av språkene som blir oppfunnet til bøker eller film, er ren volapyk, men noen få har faktisk blitt utviklet til funksjonelle, levedyktige språk som man kan lære å snakke, med et stort ordforråd, detaljert grammatikk og nettsider som samler alle med interesse for å studere språket. Her er noen eksempler:

AVATAR

Na'vi-folket på Pandora i James Camerons berømte film Avatar snakker et konstruert språk som ble skapt av professor emeritus Paul Frommer ved University of Southern California.

Eksempel på na'vi: "Ngaru lu fpom srak?" Betydning: "Har du det bra?"

RINGENES HERRE

Forfatteren av Ringenes Herre og Hobbiten, J.R.R. Tolkien, var også professor i engelsk og litteratur ved Oxford University.

Han var oppslukt av språk og brukte flere tiår på å utvikle flere fiktive språk med hver sin omfattende grammatikk lenge før han skrev noen av sine berømte fortellinger.

Det uralviske språket quenya er inspirert av finsk – et språk som han fant spesielt vakkert.

Sindarin – et ”moderne” alvespråk som alvene primært snakker i Ringenes Herre – er inspirert av walisisk.

Tolkien fant også opp en egen alveskrift kalt tengwar, så språkene kunne skrives. På Internett finnes utallige nettsider om Tolkiens språk og skriftspråk.

Eksempel på sindarin: "Elen síla lúmenn' omentielvo." Betydning: "En stjerne skinner på tidspunktet for vårt møte."

STAR TREK

Klingon brukes av krigerfolket av samme navn fra planeten Qo'noS (Kronos) i Star Trek-filmene.

Språket ble konstruert av den amerikanske lingvisten Marc Okrand til filmen Star Trek III: The Search for Spock i 1984, og en ordbok med grammatikk ble utgitt året etter.

Eksempel på klingon: "tlhIngan Hol vIjatlhbe', tera'ngan jIH." Betydning: "Jeg snakker ikke klingon, jeg er jordboer."

GAME OF THRONES

Språket dothraki ble skapt av David J. Peterson til TV-serien Game of Thrones (som bygger på fantasibokserien A Song of Ice and Fire av George R. R. Martin).

I serien brukes språket av et folkeslag av omvandrende rytterkrigere fra kontinentet Essos. Det sies at dothrakifolket blir født, kjemper og dør i salen.

Språket er fullt funksjonelt og har inntil videre et ordforråd på over 3000 ord.

Du kan delta i David J. Petersons konkurranser i å skrive haikudikt på dothraki her.

Eksempel på dothraki: "Shieraki gori ha yeraan!" Betydning: "Stjernene går til angrep for deg!"

Kanskje du er interessert i ...

Les også