Hvordan håndheves Kinas ettbarnspolitikk??

Kinas ettbarnspolitikk gjelder bare den delen av befolkningen som bor i byene.

7. mai 2013

Ettbarnspolitikken håndheves langt fra i hele Kina.

Faktisk har ettbarnspolitikken siden de første årene bare hatt innvirkning hos den delen av befolkningen som er registrert som byboere. Da man lanserte loven i 1980, omfattet den ca. 20 prosent av befolkningen. Helt fra begynnelsen har befolkningsbegrensningen vært en tobarnspolitikk for flesteparten.

Borgere som er registrert i landområder, får oftest tillatelse til å få to barn under en rekke særlige forhold. De vesentligste av disse er hvis det første barnet er en jente eller barnet har funksjonshemninger. Den primære grunnen til at ettbarnspolitikken ikke håndheves overalt, er at den skapte for stor motstand i en befolkning som av økonomiske, sosiale og kulturelle årsaker verdsetter gutter høyere enn jenter. Hvis man får mer enn ett barn og ikke har tillatelse til det, kan det utløse bøter. Det betyr også at det fødes barn som holdes skjult for myndighetene.

Dette er ofte jenter som fødes i løpet av en families forsøk på å få en sønn. I en fattig familie kan manglende registrering bety at barnet ikke får gå på skole og ikke kan få noen form for helseytelser eller legehjelp. En velstående familie vil derimot kunne kjøpe seg til både skolegang og helsetjenester senere, for Kina har en mengde tilbud innen privatskoler og private helsetjenester.

Kanskje du er interessert i ...

Les også