Hva er crowdfunding?

Crowdfunding er en måte å samle inn penger til nye prosjekter på – det foregår stort sett på Internett og er nettverksbasert.

Crowdfunding – en ny form for pengeinnsamling

Crowdfunding, eller nettverksfinansiering, er betegnelsen på en ny måte å reise midler på til et prosjekt. Du presenterer din idé – oftest via Internett – og så lar du det være opp til nettverket ditt og andre interesserte å avgjøre om de ønsker å satse penger på det. Denne formen for finansiering går utenom etablerte fond og henvender seg i stedet til enkeltpersoner som har interesse for emnet.

Finn crowdfunding-prosjekter på nettet

Det finnes flere nettsider som formidler kontakt mellom prosjekteier og bidragsyter, der man også kan følge med på hvor mye støtte prosjektet har fått, og hvor mye det mangler for å bli gjennomført. Crowdfunding brukes til å finansiere mange typer prosjekter, f.eks. u-hjelp, filmproduksjon, oppstart av bedrifter, operasjoner, begravelser, arkeologiske utgravninger, reiser m.m.

Se hvilke prosjekter du kan være med på å hjelpe i gang:

Kickstarter.com

Kanskje du er interessert i ...

Les også