Harald Blåtann: Den kristne vikingen

Vikingene trodde at falne krigere ble ført med flotte skip til et evig liv i Valhall, der Odin var den mektigste guden. Så lot Harald Blåtann seg døpe – og førte vikingkulturen inn i en ny æra. Hvem var den kristne kongen?

25. februar 2015 av Karen Gunn

Harald Blåtanns møte med prest fikk store følger

Under et gjestebud i ca. 965 oppstod det en tvist mellom kong Harald Blåtann og presten Poppo om hvem som hadde størst makt: de kristnes gud eller vikingenes guder.

Poppo hadde reist til det hedenske Norden for å forkynne Jesu ord. Men den skeptiske vikingkongen forlangte mer enn Bibelens budskap og spurte presten om han var villig til å bevise denne troen på seg selv. Poppo svarte ja uten å nøle. Kongen lot deretter varme opp et stykke jern og bad Poppo ta det i hånden – en metode som kalles jernbyrd, som vanligvis var i bruk ved retterganger til å avgjøre den anklagedes skyld i middelalderen.

Og sannelig, forteller en samtidig krønikeskriver: Da Poppo viste fram hånden sin, var den uskadd. Det overbeviste Harald Blåtand om kristendommens sannhet, og han befalte de folkene han hersket over skulle forkaste avgudene.

Ny kristen æra betød nytt fellesskap

Da Harald Blåtann lot seg døpe, var det innledningen til en ny æra for vikingene – og de ble en del av middelalder-Europas kristne kulturfellesskap. Harald Blåtanns politikk forandret Skandinavia for alltid og la grunnlaget til Nordens kongeriker, slik de eksisterer den dag i dag.

”Harald Blåtann var visjonær”, sier Jörn Staecker, som er arkeolog og vikingekspert ved universitetet i Tübingen i Sør-Tyskland.

Vikingene spredte skrekk og gru

Harald Blåtann var en glimrende hersker for vikingene, som på den tiden allerede hadde skapt seg et dårlig rykte i resten av Europa for å plyndre, myrde og spre skrekk og gru fra Nordsjøen til Middelhavet. Et av de tidligste plyndringstoktene skjedde forsommeren 793, da vikinger overfalt klosteret Lindisfarne på østkysten av England.

”Den angelsaksiske krøniken" beskriver angrepet på det geistlige sentrum for kongeriket Northumbria. Den dagen dukket det opp vakkert utsmykkede skip av fremmed konstruksjon utenfor kysten. Mennene halte inn de kvadratiske seilene, hoppet i land og angrep med øks, spyd og sverd. Angriperne hadde kommet over Nordsjøen fra Danmark eller Norge. På få timer drepte de en stor del av munkene og slepte med seg de andre som fanger på skipene. Det var gode penger å tjene på slaver.

Vikingene skjendet altrene, ranet til seg gull og smykker og forsvant på samme måte som de hadde kommet. Sjøkrigerne ”dro i viking”, når de dro på vikingtokt”, sa man.

Harald Blåtann skapte nordisk riker

Og så kom Harald Blåtann og gav dem kristendommen. I løpet av noen få tiår var alt det som fram til da hadde kjennetegnet en stolt viking, forandret. I løpet av sin regjeringstid skapte Harald Blåtann et rike som i tillegg til det nåværende Danmark også omfattet den svenske vestkysten og Sør- og Vest-Norge.

Grensen i sør utgjordes av Dannevirke i nærheten av Hedeby – et 30 km langt vollkompleks og en skipssperring i Slien, som ifølge den nyeste forskningen oppstod tilbake på 600-tallet. Under Harald Blåtann ble det lenger mellom plyndringstoktene fra Danmark. Men slik skikk og bruk var, reiste kongen rundt i riket sitt for å vise sin makt og sikre seg støtte fra de lokale høvdingene. Harald Blåtann visste at han – som andre europeiske regenter i den tidlige middelalderen – med kirkens hjelp kunne sikre og bygge ut makten sin.

Ifølge den kristne herskerideologien regjerte en konge på Guds nåde, som hans stedfortreder på jord. ”Kristendommen hadde lenge vært kjent i Skandinavia. Nå ble den også antatt av den politiske eliten”, sier arkeolog og vikingeekspert Mads Kähler Holst ved universitetet i Aarhus.

Hvordan overbeviste Harald Blåtann folket sitt og sikret makten sin? Hvordan så den verden ut som han hersket over? Og hva skjedde med den første kristne kongen? Les om alt dette i artikkelen fra National Geographic nr. 2, 2015, som du kan laste ned her.

NB! Du må ha en profil på National Geographic for å laste ned artikkelen. Det er gratis å opprette og tar bare et øyeblikk. Når du klikker på last ned-knappen, får du mulighet til å opprette en profil.

Kanskje du er interessert i ...

Les også