Hadde vikingene horn på hjelmen?

Når du ser for deg en viking, er det ofte én med horn på hjelmen, men faktisk er det ikke beviser for at dette var tilfellet med de egentlige vikinghjelmene.

25. februar 2015

Våre forestillinger om vikingkrigere med horn på hjelmen er sannsynligvis falske, men spørsmålet kan ikke besvares uten forbehold. Vi har bare én hjelm som er bevart fra vikingtiden. Den er funnet i Gjermundbu nord for Oslo, og den har ikke horn.

Hornene tilhørte berserkkrigerne

Det finnes avbildninger av personer med horn på hjelmen fra jernalderen, blant annet på gullhornene som ble funnet nær Møgeltønder i Danmark. De er eldre enn vikingtiden, men krigerne med horn er de såkalte berserkene, som ifølge sagaene også fantes i vikingtiden. Berserkene drev en spesiell kampform der de i raseri og uten tanke på eget liv kastet seg ut i kamp.

Hjelmer med horn hadde religiøse formål

I tillegg har man funnet et veggteppe i Oseberggraven nær Tønsberg som viser hjelmer med horn. Dette kan tyde på at noen vikingkrigere kanskje har brukt hjelmer med en form for horn, og kanskje bare i spesielle, ev. religiøse, sammenhenger. I praksis ville horn på hjelmen mest vært i veien på de overfylte krigsskipene, og ideen underbygges heller ikke av samtidens kilder, som ingen steder omtaler vikinger med horn på hjelmen.

Kanskje du er interessert i ...

Les også