Funn av gjenbruksplass for vikingvåpen?

Et nytt vikingfunn i England kan tyde på at de nordiske folkenes begeistring for gjenbruk kanskje stammer fra deres krigerske forfedre.

17. mai 2010 av James Owen, National Geographic News

De berømte nordiske krigerne, som i stort antall i middelalderen slo seg ned i østlige og nordlige deler av England, gikk inn for gjenbruk når de kjempet. Det viser nye utgravninger i Storbritannia.

I byen York ble det nylig oppdaget et sted der det på 1000-tallet har foregått bearbeiding av metall. Sporene tyder på at det trolig har fungert som midlertidig gjenbruksplass, der vikingene etter et slag avleverte våpnene til ny bearbeiding. Det sier historiker Charles Jones, stifter av Fulford Battlefield Society, som kjemper for å beskytte kampstedet mot utbygging.

Charles Jones og kollegene hans har funnet hundrevis av smijernsarbeider, blant annet økser, deler av sverd og pilspisser, i tillegg til klumper av smeltet jern og rester av esser.

”Vi har funnet flere ’essebunner’ – rester av smeltet metall som drypper ned under bearbeiding av smidde våpen,” forteller han til York Press.

”Jernfunnene støtter teorien om at metall ble samlet inn og gjenbrukt i området rett bak kampplassen,” sier Charles Jones.

Vikinger gjenbrukte både på og utenfor kampplassen

For tiden er gjenstandene til røntgenundersøkelse på University of York. Søren Sindbæk ved universitetet sier at man tror undersøkelsene vil avsløre om de rustne gjenstandene er nordiske smijernsarbeider, noe som omfattet bruk av spesielle legeringer av mykt jern og hardt stål.

”Vikingene var svært dyktige smeder,” forteller Søren Sindbæk, som er arkeolog, til national Geographic News. ”Våpnene deres er kjent for måten jernet ble behandlet på.”

”Alle former for metall var verdifulle materialer som ble gjenbrukt,” tilføyer han. ”Uansett hvem som vant et slag i denne perioden, plukket man opp det som lå igjen på slagmarken.”

Han har ikke kjennskap til andre kampplasser med spor etter vikingenes gjenbruk, men det er funnet beviser på gjenbruk av metall og andre materialer på andre vikingfunnsteder, sier Søren Sindbæk.

Kanskje du er interessert i ...

Les også