Språk oppdaget i 400 år gammelt brev

Innfødt peruansk språk gjenoppdaget under restene av en kirke

5. september 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Notater på baksiden av et 400 år gammelt brev har avslørt et hittil ukjent språk som en gang var i bruk blant innfødte folk nord i Peru, sier en arkeolog.

Det slitte og krøllete papirarket som ble brukt av en ukjent spansk brevskriver og har ligget skjult i fire århundrer, ble hentet ut av ruinene etter en svært gammel spansk kolonikirke i 2008. Først nylig klarte en gruppe vitenskapsfolk og språkforskere å avdekke viktigheten av ordene som ble skrevet på baksiden av brevet.

Brevskriveren, som levde tidlig i det 17. århundret, har oversatt spanske tall – uno, dos, tres – og arabiske talltegn til et mystisk språk som moderne vitenskapsfolk aldri før har sett. "Selv om (brevet) ikke inneholder så mye informasjon, forteller det oss om et språk som er svært forskjellig fra alt vi har visst om til nå – en påminnelse om at det kanskje fremdeles er mye igjen å oppdage," sier prosjektlederen Jeffrey Quilter, arkeolog ved Peabody Museum of Archaeology and Ethnology ved Harvard University i USA.

“Forsvunnet” språk det ene av to man alt vet om?

Det nyoppdagede, innfødte språket kan ha lånt litt fra quechua, et språk som ennå er i bruk blant Perus opprinnelige folk, sier Jeffrey Quilter.

Men det har helt klart vært et særegent språk og sannsynligvis ett av to som bare er kjent fra navneomtale i samtidige tekster: Quingnam og Pescadora – "fiskernes språk". Noen forskere mener at det er to navn for det samme språket, og at de er blitt misoppfattet som to separate språk av tidlige spanske skrivere.

Notatene omfatter dessuten oversatte tall, noe som betyr at det forsvunne språkets numeriske system var bygd på tallet 10, altså et desimalsystem – som i de fleste land i verden i dag. Mens inkaene brukte titallssystemet var det mange andre kulturer som ikke gjorde det: For eksempel brukte mayaene ifølge Jeffrey Quilter et 20-tallssystem.

Kirkeulykke betyr flaks for arkeologen

Brevet ble funnet under utgravninger av kirken Magdalena de Cao Viejo i det arkeologiske El Brujo-komplekset nord i Peru. Kirken betjente en by i nærheten, som en gang var bebodd av det opprinnelige folket som var blitt tvangsflyttet til stedet av spanjolene, trolig for å får dem til å konvertere til kristendommen, mener Jeffrey Quilter.

Det gåtefulle skriftfragmentet er bare et av flere hundre historiske papirer som ble funnet på stedet, det er godt bevart takket være det ekstremt tørre klimaet – og takket være kirkebyggets sammenbrudd, tilføyer Jeffrey Quilter.

“Arkeologer lever på andre mennesker ulykke,” sier Jeffrey Quilter.

De spanske koloniherrene "var så uheldige at kirken raste sammen – vi mener det kanskje skjedde mot midten eller slutten av det 17. århundret – da tilgangen til biblioteket eller kontoret der de oppbevarte alt av papirer, ble sperret."

Språk viser kulturelt mangfold

Oppdagelsen av det nye språket i Magdalena de Cao Viejo bidrar til å understreke kulturmangfoldet som florerte på det amerikanske kontinentet tidlig i kolonitiden, sier Jeffrey Quilter.

"Du vet vel at kineserne forbanner andre ved å si 'måtte du få leve i interessante tider' – og dette var en ekstremt interessant tid," sier han.

"Vi tenker oss ofte sammenstøtene mellom spanjoler og indianere, men nesten overalt fra Massachusetts til Peru fant det sted sammenstøt mellom langt mer sammensatte befolkningsgrupper."

Kolonister fra mange forskjellige deler av Europa ble omtalt under ett som "spanjolene", og i Amerika var det mange mennesker som snakket forskjellige språk og hadde forskjellige skikker, bemerker han. "Det viser virkelig hvor rik og uensartet verden var den gangen."

Kanskje du er interessert i ...

Les også