Når ble den første boken trykt?

Den første masseproduserte boken var en bibel som utkom i 1454.

5. oktober 2012

Den tyske gullsmeden Johann Gutenberg stod bak den første masseproduserte boken, den såkalte 42-linjede bibel, som utkom i 1454 i et opplag på ca. 200 eksemplarer. Det er Gutenberg som man vanligvis anser som oppfinneren av boktrykkerkunsten, altså massetrykking av bøker med løse typer.

Den nye oppfinnelsen var epokegjørende og førte til en kulturrevolusjon i renessansen fordi det nå kunne produseres bøker i langt større opplag enn det tidligere var mulig.

Plutselig hadde boken blitt tilgjengelig for mange flere mennesker enn de håndskrevne manuskriptene hadde vært. Trykte bøker – de såkalte blokkbøkene – fantes likevel helt tilbake i 800-tallets Kina, men de var trykt med utskårne og innfargede treplater side for side, og ikke bokstav for bokstav.

Trykking med kombinerbare enkelttyper av brent leire ble også oppfunnet i Kina rundt 1050, akkurat som man også brukte enkeltstøpte typer i bronse i Korea fra begynnelsen av 1400-tallet.

Boktrykking spredtes raskt over det meste av Europa; det antas at det rundt år 1500 var trykt ca. 40 000 forskjellige bøker i et samlet antall av ca. 10 millioner eksemplarer.

Kanskje du er interessert i ...

Les også