Hva kommer "hottentott" av?

De fleste av oss har hørt ordet "hottentott", men hvor stammer det egentlig fra?

12. august 2014

Hottentott er et navn som de nederlandske tilflytterne til Kapp-området i Sør-Afrika gav khoikhoifolket midt på 1600-tallet.

Khoikhoi var etterkommere av jeger- og samlerfolket san fra Botswana og de første kvegbøndene sør i Afrika. Det var den første urbefolkningen innvandrerne kom i kontakt med. Nederlenderne gav dem nok navnet på grunn av de fremmedartede klikkelydene i språket deres (i dag kalles klikkespråkene khoisan), eller fordi de under tradisjonell dans sang noe som kunne høres ut som "hottentott".

Hottentott er nedsettende

Uansett betraktes navnet nå som nedsettende. Da innvandrerne inndro jorden rundt Kapp det gode håp for å drive landbruk, ble khoikhoifolket fratatt beitearealer, utryddet eller gjort til slaver, og i løpet av et par generasjoner forsvant de fra de opprinnelige landområdene.

Apartheidstyret i Sør-Afrika anerkjente ikke khoikhoi som et folk, men siden opphevelsen av apartheid på 1990-tallet har den historiske identiteten særlig hos namafolket, den største gruppen av etterkommere etter khoikhoifolket, blitt anerkjent og styrket.

Kanskje du er interessert i ...

Les også