Falske dører

Det nyoppdagede gravstedet for Shendwa har en falsk dør med skrifttegn som viser navn og titler, en vanlig oldegyptisk bønn og et bilde av den døde ved et offerbord (i bildet til venstre). "Den dødes sjel antas å gå gjennom kroppen via den falske døren,” sier Abdul Hakeem Karar. På samme måte som faren er vist i sin grav, sitter den kongelige skriveren Khonsu ved et offerbord som er malt på en falsk dør i sitt gravkammer (bildet til høyre).

14. juli 2010

Det nyoppdagede gravstedet for Shendwa har en falsk dør med skrifttegn som viser navn og titler, en vanlig oldegyptisk bønn og et bilde av den døde ved et offerbord (i bildet til venstre).

"Den dødes sjel antas å gå gjennom kroppen via den falske døren,” sier Abdul Hakeem Karar.

På samme måte som faren er vist i sin grav, sitter den kongelige skriveren Khonsu ved et offerbord som er malt på en falsk dør i sitt gravkammer (bildet til høyre).

Pårørende og prester har besøkt graven og satt mat og drikke på et ekte offerbord (ikke vist), som ble funnet ved siden av den falske døren. Ifølge troen nådde gavene fra bordet frem til Khonsu via den falske døren.

Denne innretningen "holdt ham i forbindelse med sine pårørende," sier Abdul Hakeem Karar. "De ga ham mat og andre nødvendigheter til hele reisen gjennom livet i det hinsidige.”

Kanskje du er interessert i ...

Les også