Et teaterstykke

For meg er historien om Tutankhamon som et teaterstykke der slutten fremdeles gjenstår å bli skrevet. Dramaets første akt begynner omkring 1390 f.Kr., flere tiår før Tutankhamon blir født, da den store faraoen Amenhotep 3. setter seg på tronen i Egypt. Denne kongen fra det 18. dynastiet hersker over et rike som strekker seg over 1900 km, fra elven Eufrat i nord til Nilens 4. katarakt (strømvirvler) i sør, og han er rikere enn noen kan forestille seg. Sammen med den mektige dronningen sin, Tiye, regjerer Amenhotep 3. i 37 år og dyrker sine forfedres guder, særlig gudekongen Amon.

16. september 2010

For meg er historien om Tutankhamon som et teaterstykke der slutten fremdeles gjenstår å bli skrevet. Dramaets første akt begynner omkring 1390 f.Kr., flere tiår før Tutankhamon blir født, da den store faraoen Amenhotep 3. setter seg på tronen i Egypt. Denne kongen fra det 18. dynastiet hersker over et rike som strekker seg over 1900 km, fra elven Eufrat i nord til Nilens 4. katarakt (strømvirvler) i sør, og han er rikere enn noen kan forestille seg. Sammen med den mektige dronningen sin, Tiye, regjerer Amenhotep 3. i 37 år og dyrker sine forfedres guder, særlig gudekongen Amon. Folket har det bra, og enorme rikdommer strømmer inn i de kongelige skattkistene fra alle Egypts okkuperte områder i utlandet.

Mens første akt handler om tradisjon og stabilitet, handler andre akt om omveltninger. Da Amenhotep 3. dør, blir han etterfulgt av den nest eldste sønnen, Amenhotep 4. – en mann med en bisarr visjon som vender seg bort fra Amon og de andre gudene i staten for heller å dyrke en enkelt gud, nemlig solskiven Aton. I sitt femte regjeringsår skifter han navn til Aknaton – ”den som er til nytte for Aton” – og opphøyer seg selv til en levende gud. Han forlater Theben, som tradisjonelt har vært den religiøse hovedstaden, og bygger en stor tempelby 290 km lenger nord på et sted som i dag kalles Amarna. Der bor han med sin berømte hustru, den vakre Nefertiti, og sammen gjør de tjeneste som Atons yppersteprester med bistand fra de seks døtrene sine til å utføre pliktene. Amons presteskap blir fratatt all makt og rikdom, og Aton blir enerådende. I denne perioden blir kunsten også preget av en revolusjonerende ny naturalisme: I stedet for å la seg avbilde med et idealisert ansikt og en ungdommelig og muskuløs kropp, som faraoene før ham, avbildes Aknaton svært feminint med kulemage og et langstrakt ansikt med fyldige lepper.

Den siste delen av Aknatons regjeringstid er svært uklar – det er en scene som utspiller seg bak lukket sceneteppe. En kort tid hersker en eller kanskje også to konger, der Aknaton kanskje er en av dem til han dør. Som mange andre egyptologer tror jeg at den andre av disse ”kongene” faktisk er Nefertiti. Den andre er en mystisk figur som heter Smenkhkare, som vi nesten ikke vet noe om. Da teppet går opp for tredje akt, vet vi helt sikkert at det sitter en ung gutt på tronen: Den ni år gamle Tutankhaton (”Atons levende bilde”). I løpet av de to første årene av hans regjeringstid forlater han og kona hans, Ankhesenpaaten (datter av Aknaton og Nefertiti), Amarna og vender tilbake til Theben, der de gjenåpner templene og gir dem tilbake den rikdommen og verdigheten de hadde før. De skifter navn til Tutankhamon og Ankhesenamon og proklamerer at de avviser Aknatons kjetteri og er lojale mot Amon-kulten.

Så faller teppet. Ti år etter at han har kommet til makten, er Tutankhamon død uten at han har etterlatt seg noen arvinger. Han blir raskt gravlagt i en liten grav som opprinnelig var beregnet til en privatperson snarere enn en konge. I et anslag mot Aknatons kjetteri lykkes etterfølgerne å slette nesten alle spor av Amarna-kongene fra historien, bl.a. også Tutankhamons.

Ironisk nok har dette forsøket på å slette minnet om ham faktisk bevart Tutankhamon for ettertiden. Mindre enn hundre år etter at han døde hadde man glemt hvor graven hans lå. Andre bygninger ble satt opp direkte oppå graven slik at den lå skjult for røvere og forble nærmest uberørt inntil den ble gjenoppdaget i 1922. Inne i graven fant man over 5000 kunstgjenstander.

Kanskje du er interessert i ...

Les også