Doggerland: Nordsjøens sunkne Atlantis

I flere tiår har Nordsjøens fiskere fanget spor av Doggerland – en forsvunnen verden på havbunnen – i garnene sine. Hvem var steinalderfolkene som bodde denne verdenen som ble slukt av havet mellom England og Danmark?

7. desember 2012 av Karen Gunn

Om Atlantis virkelig fantes, får vi kanskje aldri vite. Men funnet av mystiske spor fra et fortidsland som har sunket i Nordsjøen, har lenge vakt forundring.

Bevisene begynte å dukke opp for 150 år siden, da en stor del av fiskerne langs kysten av Nederland gikk over til den teknikken som kalles bomtråling. De trakk garn tynget med vekter over havbunnen og kastet dem deretter opp fulle av sjøtunger, rødspetter og andre bunnfisk. Men noen ganger kunne en enorm støttann velte ut av garnet, eller restene av en urokse, et ullhåret neshorn eller et annet utdødd dyr. Disse tegnene på at tingene ikke alltid hadde vært slik de var, gjorde den gangen fiskerne urolig. Og det de ikke kunne forklare, kastet de tilbake i havet.

Doggerland-historien starter med isen

I dag vet forskerne at historien om det forsvunne landet begynner med isen som trekker seg tilbake. For 18 000 år siden lå havene rundt Nord-Europa ca. 122 meter lavere enn i dag. Storbritannia var ikke en samling øyer, men et ubebodd hjørne av Europa, og mellom det og resten av kontinentet var det frossen tundra. Da verden ble varmere og isen trakk seg tilbake, satte råvilt, urokser og villsvin kursen nord- og vestover.

Steinalderjegerne fulgte etter. Da de forlot høylandet i det som nå er det kontinentale Europa, kom de til en enorm, lavtliggende slette. Arkeologer kaller denne forsvunne sletten Doggerland etter navnet på sandbanken Doggerbanken i Nordsjøen. Nå mener forskerne at Doggerland har vært bebodd av et stort antall steinalderfolk helt til de ble tvunget bort tusenvis av år senere av det stadig stigende havet.

Doggerland oversvømt

Etter hvert som verden ble enda varmere, steg havene enda mer og oversvømte gradvis de lavtliggende områdene. En periode med klimatiske og sosiale omveltninger fulgte, og for ca. 8200 år siden ble de siste restene av Doggerland oversvømt etter en kjempestor utløsning av vann fra en nordamerikansk bresjø og en tsunami fra et undersjøisk jordras utenfor norskekysten. Mot slutten av eldre steinalder hadde Europa mistet en vesentlig del av landmassene og så stort sett ut slik det gjør i dag.

Les hele artikkelen om Doggerland

Klikk på Last ned-knappen nedenfor. Da blir du bedt om å registrere deg som medlem av natgeo.no. Det tar mindre enn et minutt og er helt gratis.

Kanskje du er interessert i ...

Les også