Snakkes nordiske språk utenfor Norden??

Det er bare finsk og dansk som har en form for offisiell status utenfor Norden.

22. april 2014

To prosent av folket i den russiske republikken Karelen i Nordvest-Russland er finsktalende. Republikkens offisielle nettside utarbeides også i en versjon på finsk som et tilbud til innbyggerne.

Dansk snakkes av et mindretall sør for grensen til Tyskland i den nordtyske delstaten Slesvig-Holstein. Der har dansk status som mindretallsspråk.

Nordiske språk brukes til en viss grad blant innvandrere i Sør- og Nord-Amerika, men de har ikke offisiell status, og derfor er det vanskelig å vurdere hvor utbredt de reelt er.

Kanskje du er interessert i ...

Les også