Listen: Norden i 50 år

Nordisk Statistisk Årbok er et vell av informasjon om utviklingen i Norden. Her kan du lese om det som har skjedd innenfor bl.a. yrkesliv, utdannelse og økonomi siden 1960-tallet.

13. mars 2013

Hva har egentlig skjedd i Norden siden begynnelsen av 1960-tallet? Det kan man få vite mer om ved å bla i Nordisk Statistisk Årbok, som Nordisk Ministerråd i år utgir for 50. gang. Der kan man lese om landenes innbyrdes forskjeller og om Nordens generelle utvikling. Her kommer en rekke eksempler på noen tydelige tendenser:

Jobb: På begynnelsen av 1950-tallet jobbet nesten hver tredje innbygger i jordbruk, skogbruk eller fiske. I 2010 var det drøyt hver 40.

Biler: I 1960 var det ca. 2 millioner biler. I 2011 hadde tallet steget til nesten 12 millioner.

Alkohol: I mange land i Norden er salget av alkohol fordoblet og i noen land til og med tredoblet siden først på 1960-tallet.

Leger: Det finnes nå over tre ganger så mange leger pr. innbygger som i 1962.

Bolig: I 1960 var bare hver femte bolig på mer enn fire rom. I dag er det nesten halvparten.

Penger: I 1961 brukte vi de fleste av pengene våre på mat. I dag bruker vi mest på boligen vår.

Utdannelse: På 1960-tallet var bare hver tredje universitetsstudent kvinne. I dag er seks av ti studenter kvinner.

Om årboken

Nordisk Statistisk Årbok omfatter Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Færøyene, Grønland og Åland.

Du kan lese hele årboken her og lære mer utviklingen i Norden.

Kanskje du er interessert i ...

Les også