Dødehavet, som grenser til Jordan, Israel og Vestbredden, er allerede det lavestliggende stedet på Jorden. I 1950-årene avskar noen av landene i Midtøsten, deriblant Jordan og Israel, Jordan-elvens tilførsel til Dødehavet for å skaffe drikkevann. Inngrepet fikk innsjøens vannstand til å synke drastisk, og den fortsetter å synke med inntil én meter i året. Foto: Paolo Pellegrin

Bilder: Ni truede områder

Dødehavet, Kilimanjaro og Maldivene er blant de stedene man bør skynde seg å se før de forsvinner.

9. juli 2012

Dødehavet, Kilimanjaro og Maldivene er blant de stedene man bør skynde seg å se før de forsvinner.

I takt med at den gamle byen Kyoto moderniseres, blir mange av dens tradisjonelle machiyahus ofre for riving, opplyser Erica Avrami, som er sjef for forskning og undervisning i World Monuments Fund. "Det er forståelig i et voksende og blomstrende bymiljø", men "samtidig er de viktige historiske levninger ... det er viktig at de ikke går tapt alle sammen", sier Erica Avrami. Foto: Justin Guariglia

Svarttippede revhaier flokkes ved Tetapare, den største ubebodde tropeøya på den sørlige halvkulen. Foreløpig har øya unngått å dele skjebne med mange av Salomonøyene, som ifølge Conservation Internationals amfibieekspert Robin Moore "herjes av voldsom avskoging". Hvis du reiser dit, kan du forvente "et glimt av et ekte jomfruelig øyparadis – du kan svømme blant dugonger og stimer av svarttippede revhaier" rundt Tetapare, sier Robin Moore. Foto: Robin D. Moore

Glacier National Park i Montana i USA står kanskje overfor en identitetskrise: Ifølge U.S. National Park Service spår forskerne at parken vil være uten isbreer i 2020 på grunn av klimaforandringer. Da parken ble grunnlagt i 1910, var det trolig ca. 150 isbreer i området, går det frem av prosjektet Climate Change in Mountain Ecosystems fra USAs geologiske undersøkelser. Hundre år senere, i 2010, var det bare 25 isbreer igjen på over 100 000 kvadratmeter. Foto: Sumio Harada, Minden Pictures/Corbis

Etter hvert som det tidligere så isolerte Bhutan åpner seg mot omverdenen, må det buddhistiske landet prøve å holde en balanse mellom turisme og historiske tradisjoner, sier Erica Avrami fra World Monument Fund. "Jo flere besøkende de får, desto vanskeligere blir det å holde den balansen. På grunn av forandringene i landet og den måten landet åpner opp for turisme på, er nå tiden kommet hvis man ønsker å se Bhutan", sier Erica Avrami. Foto: Singye Wangchuk, Reuters

Den artsrike atlanterhavskogen, som her vises der den grenser mot den brasilianske byen Belo Horizonte i 2004, bredte seg opprinnelig over 1,35 millioner kvadratkilometer i Brasil, Paraguay, Argentina og Uruguay. Men på grunn av økt skog- og landbruk er skogen nå nede i under 7 prosent av sin opprinnelige størrelse. Robin Moore fra Conservation International anbefaler et opphold i en økohytte i Serra Bonita-fjellene i den brasilianske delstaten Bahia. Foto: Mark Moffett, Minden Pictures/Corbis

Etter å ha eksistert i minst 10 000 år har Kilimanjaros isbreer ifølge FN krympet med 80 prosent i løpet av de siste hundre årene. Den kombinerte virkningen av global oppvarming og endret utnyttelse av jorden har trolig vært medvirkende årsaker til isbreenes tilbaketog på Afrikas høyeste fjell. Men uansett årsak, så bør du bestille fjellturen nå – i 2009 sa forskere at Kilimanjaros snømasser, som Ernest Hemingway har gjort kjent, trolig er helt borte i 2022. Foto: Andrew Dawson, My Shot

Det lavtliggende økosystemet av sumpplanter og mangrove kan bli totalt forandret hvis det de neste tiårene oversvømmes av saltvann på grunn av stigende verdenshav, opplyser U.S. National Park Service. Ifølge enkelte forskere kan de gjenværende sumpområdene i Everglades National Park forsvinne helt med innstrømmingen av saltvann. I tillegg kan parkens lavvannsmyrer – hjemsted for arter som Cape Sable-kystspurven, som i USA anses for truet – også krympe. Foto: Michael Melford

Røyken stiger opp fra brennende avfall på Thilafushi i Maldivene – det lavestliggende landet i verden og derfor blant de som er mest truet av en mulig økning i havnivået. Bare 200 av landets 1192 småøyer er bebodd. Dette antallet kan synke ytterligere hvis vannstanden stiger i Indiahavet, spesielt rundt den lavtliggende hovedstaden Male, sier eksperter. Foto: Ibrahim Muneez, Your Shot

Kanskje du er interessert i ...

Les også