Asia og Nord-Amerika vokser sammen

Forskere forutser at kontinentene Nord-Amerika og Asia støter sammen om 100 millioner år.

5. oktober 2012

Asia og Nord-Amerika vil støte sammen om 100 millioner år og danne et nytt kontinent som forskere kaller Amasia.

Det vil ikke være første gang det skjer. Jordens landmasser beveger seg konstant – snart sammen til ett stort superkontinent – snart bort fra hverandre igjen. Og det skjer med samme fart som en fingernegl vokser.

Det siste superkontinentet, Pangea, ble dannet for 300 millioner år siden; før det Rodinia for 1,1 milliarder år siden; og enda tidligere, Nuna for 1,8 milliarder år siden.

De fleste teorier går ut på at Amasia vil bli skapt ved at bunnen på Atlanteren enten vil strekke seg eller bli slukt.

Men en tredje modell spår at Ishavet lukker seg i stedet, slik at superkontinentet glir nordover til sin nye plass.

Kanskje du er interessert i ...

Les også