Oppdagelsen av Nilens kilde utløste bittert fiendskap

Visse oppdagelser er kanskje blitt større og enda mer epokegjørende på grunn av ytre omstendigheter. I midten av det 19. århundret var Nilens kilder en av de store utfordringene for oppdagelsesreisende, og Øst-Afrika et av de store, ennå ukjente områdene på verdenskartet. Fryktinngytende tropesykdommer, ufremkommelige sumpområder og fiendtlige lokale stammer lå i veien, og gjorde det i seg selv til litt av en bragd å ferdes i området.

23. august 2013

Visse oppdagelser er kanskje blitt større og enda mer epokegjørende på grunn av ytre omstendigheter.

I midten av det 19. århundret var Nilens kilder en av de store utfordringene for oppdagelsesreisende, og Øst-Afrika et av de store, ennå ukjente områdene på verdenskartet. Fryktinngytende tropesykdommer, ufremkommelige sumpområder og fiendtlige lokale stammer lå i veien, og gjorde det i seg selv til litt av en bragd å ferdes i området.

Så sent som i 1856 visste man ikke stort mer om Nilens kilder enn oldtidens greske vitenskapsmann, Ptolemeus, som i år 150 skrev at eleven sprang ut fra to store sjøer i kontinentets indre. Samme år bestemte Det kongelige geografiske selskap i London at mysteriet måtte løses, og det resulterte i den første ekspedisjonen med to mann i spissen.

Den alvorlige løytnanten Richard Burton var et funn. Han hadde tidligere vist at han dugde, og et ukuelig mot og en evne til å finne utradisjonelle løsninger gjorde ham til den fødte leder. Som partner valgte Burton selv en annen militær, John Hanning Speke. Speke syntes å være ideell. Fra reiser i Himalaya hadde han stor erfaring i innsamling av botaniske og zoologiske prøver, og han visste også en del om karttegning.

De to supplerte hverandre, og alt tegnet godt. Men personlighetene deres kolliderte. Burton var en utadvendt levemann, som snakket en rekke språk og var flink med mennesker, og Speke en stillferdig type. Og så var de like ambisiøse. Det tok derfor ikke lang tid før forholdet utviklet seg til bittert fiendskap. Andre store navn som David Livingstone og Henry Stanley kom inn i bildet, og dermed kom intrigene til å lage avisoverskrifter, noe som gjorde jakten på Nilens kilder til en mye omtalt sak.

Det endte med at Speke kom alene frem til Victoriasjøen og navnga den, mens Burton oppdaget Tanganyikasjøen, og selv da kranglet de to om hvilken av de to innsjøene som var Nilens egentlige kilde.

Kanskje du er interessert i ...

Les også