Hvordan finner man hjem fra Nordpolen?

Det første skrittene fra Nordpolen er alltid rett sørover. Hvordan kan man da finne veien hjem?

10. oktober 2012

På Nordpolen finnes det vel ikke lenger noe øst eller vest – vender ikke alle veier bare sørover? Og hvordan kan man da finne veien hjem?

Det er riktig at det første skrittet fra Nordpolen ifølge kompasset alltid vil være rett sørover. GPS-er kan heller ikke finne ut av det fordi man befinner seg på alle lengdegrader samtidig.

Men allerede etter det første skrittet er det litt relevant å snakke om øst og vest igjen, selv om usikkerheten i målingene er stor. Etter 100 meter er det bedre og etter 1000 meter enda bedre.

Det blir heller ikke lettere av at Nordpolen er en flytende iskappe, slik at en bestemt del av isen bare er på Nordpolen i et lite tidsrom. ”Leiren vår drev nesten 5 km på det ene døgnet vi oppholdt oss på Nordpolen”, forteller journalisten Jens Henneberg etter en ekspedisjon dit i 2006.

Kanskje du er interessert i ...

Les også