Et helt unikt miljø

En av fordelene ved ekspedisjonens faglige mangfold er den konstante utvekslingen av ideer blant forskere med helt forskjellig bakgrunn. Peter Swarts arbeid med dryppstein kas­ter lys over fortidens klima, noe som igjen kan forklare hvordan og når noen av de lokale dyreartene døde ut, noe som er Dave Steadmans og Nancy Alburys ekspertiseområde. Michael Patemans arbeid med skjelettrester av mennesker kan kanskje avsløre hittil ukjente forbindelser mellom lucayanerne og de dyreknoklene som er funnet i de blå hullene.

28. juli 2010

En av fordelene ved ekspedisjonens faglige mangfold er den konstante utvekslingen av ideer blant forskere med helt forskjellig bakgrunn. Peter Swarts arbeid med dryppstein kaster lys over fortidens klima, noe som igjen kan forklare hvordan og når noen av de lokale dyreartene døde ut, noe som er Dave Steadmans og Nancy Alburys ekspertiseområde. Michael Patemans arbeid med skjelettrester av mennesker kan kanskje avsløre hittil ukjente forbindelser mellom lucayanerne og de dyreknoklene som er funnet i de blå hullene. Uten den unike geologiske strukturen som de blå hullene på land har, ville de bakteriene som Jenn Macalady studerer, aldri ha fått fotfeste. Og hvis bakteriene ikke hadde skapt et miljø uten oksygen, ville mange av remipedene ikke ha klart seg i hulene, og store deler av det biologiske materialet ville ha forsvunnet igjen. Som Kenny Broad sier: ”Jeg kan ikke forestille meg noe annet miljø på Jorden som det er så utfordrende å utforske, og som vitenskapelig sett gir så mye igjen.”

Vi stiger langsomt opp mot overflaten og passerer igjen gjennom sløret av hydrogensulfid opp mot dekompresjonsflasker med rent oksygen som henger på 6 meters dyp. Vi skifter flasker og flyter mens vi puster uten problemer. På denne dybden vil tiden og oksygenet fjerne det nitrogenet som har hopet seg opp i blodbanene mens vi dykket, og hindre dykkersyke, som i ekstreme tilfeller kan ta livet av eller gjøre en dykker til krøpling. Etter 18 minutters dekompresjon og en dykketid på 65 minutter hviler jeg på ryggen av det flytende lokket på Stargate. Det blå hullet under meg føles som en vennligsinnet, fremmed verden.

Kanskje du er interessert i ...

Les også