Bruker japanerne kommategn?

Og er det ikke noe skille mellom ordene?

9. januar 2013

Moderne japansk skriftspråk har faktisk punktum som er små sirkler. I eldre tid, da man ofte skrev loddrett, skiftet man noen ganger bare linje når man ville avslutte en setning. Kommaer, som ligner våre kommaer, kan ofte virke som om de er mest til pynt. Reglene er uklare, men de brukes særlig til å dele setninger med.

Komma er likevel ikke nødvendig, og heller ikke mellomrom mellom ord er det. Vi hadde nok også funnet det litt vanskelig hvis vi måtte lesenoeutenmellomrom, men det er mulig å gjøre det. På japansk hjelper det også at man bruker kinesiske tegn som kalles kanji, til å skrive de viktigste ordene med.

EFFEKTenBLIRomtrentSLIKsomdette.

Japansk skrift er en blanding av kanji og japanske stavelsestegn, som kalles kana. Det finnes to kana: hiragana og katagana. Et kanji er som et navnord. Alene kan det f.eks. bety "historie", sammen med et kana blir det f.eks. til et utsagnsord: "å snakke".

Hiragana alene brukes til bl.a. pronomen (f.eks. "hun" og "de") og er det første tegnsystemet barn lærer. Katagana brukes særlig til lånord fra andre språk.

Kanskje du er interessert i ...

Les også