Nye karrierer

Afghanske politikvinner betjener AMD 65-geværer på en skytebane utenfor Kabul. De trenes av italiensk militærpoliti, carabinieri, fra de lokale NATO-styrkene. Det er en modig beslutning for en afghansk kvinne å gå inn i politiet, som ofte angripes av opprørere. Bare noen svært ­­få kvinner får tillatelse fra ektemennene sine eller fra mannlige slektninger til å utdanne seg til politi. Av 100 000 politibetjenter er bare ca. 700 kvinner. Men de er velkomne i styrken. De kan utføre oppgaver som mennene ikke kan på grunn av islamske skikker, f.eks.

17. januar 2011

Afghanske politikvinner betjener AMD 65-geværer på en skytebane utenfor Kabul. De trenes av italiensk militærpoliti, carabinieri, fra de lokale NATO-styrkene. Det er en modig beslutning for en afghansk kvinne å gå inn i politiet, som ofte angripes av opprørere. Bare noen svært få kvinner får tillatelse fra ektemennene sine eller fra mannlige slektninger til å utdanne seg til politi. Av 100 000 politibetjenter er bare ca. 700 kvinner. Men de er velkomne i styrken. De kan utføre oppgaver som mennene ikke kan på grunn av islamske skikker, f.eks. kroppsvisitering av kvinner og ransaking av boliger der det er kvinner til stede. Mange politikvinner er enker etter betjenter og må nå selv forsørge familien. Lønnen er på ca. 920 kr i måneden.

Kanskje du er interessert i ...

Les også