Arbeiderne som skulle fjerne avfall fra Tsjernobyls tak, var noen av dem som ble utsatt for de største strålingsdosene. Etter eksplosjonen var anlegget dekket med høyradioaktivt grafitt, som ble brukt i stedet for vann til å kjøle reaktoren og kontrollere kjernespaltingen i Tsjernobyl-verket. Dette bildet fra taket av reaktor nummer tre er som de fleste i denne serien tatt av Igor Kostin.

Galleri: Tsjernobyls helter

Roboter taklet ikke den kraftige strålingen i Tsjernobyl, så den farlige oppgaven med å rydde opp etter atomkatastrofen tilfalt "likvidatorene", et korps av soldater, brannfolk, gruvearbeidere og frivillige.

29. april 2011

Roboter taklet ikke den kraftige strålingen i Tsjernobyl, så den farlige oppgaven med å rydde opp etter atomkatastrofen tilfalt "likvidatorene", et korps av soldater, brannfolk, gruvearbeidere og frivillige. Foto: Igor Kostin, Sygma/Corbis.

Arbeidere måler radioaktivitet fra et helikopter som flyr lavt over det ødelagte Tsjernobyl-atomkraftverket etter ulykken for 25 år siden. Fire strålingseksperter deltok i denne flygningen, og det ble gjennomført fem flygninger om dagen etter eksplosjonen. Arbeiderne målte strålingen forskjellige steder i reaktoren, og den endret seg med vær og vindforhold. Rapportene deres ble brukt til å planlegge innsatsen til de andre likvidatorene på bakken.

En likvidator går med et barn i en barnevogn som ble funnet under oppryddingen etter atomulykken i Tsjernobyl. Barnet var etterlatt i et tomt hus i landsbyen Tatsenki; arbeideren fant barnet da han målte strålingsnivået. Landsbyen ligger i sikkerhetssonen, et område med en 30 km radius rundt Tsjernobyl, som i dag fremdeles er øde. Rundt 116 000 mennesker ble evakuert om våren og sommeren 1986, og ytterligere 220 000 ble flyttet i de neste årene.

Tankefull sitter en likvidator i helikopteret på vei ut på et oppdrag til et kjøleanlegg ved Tsjernobyl-verket. Døren til høyre for arbeideren er forsterket med en blyplate.

Likvidatorene hadde ordre om å markere avslutningen av opprydningsarbeidet på toppen av reaktor nummer tre ved å feste et rødt flagg til den 78 meter høye skorsteinen. Først prøvde gruppen å utføre oppgaven med helikopter, men det mislyktes. Så trosset noen arbeidere faren fra det høye strålingsnivået og klatret opp til toppen. Operasjonen kunne bare ta ni minutter for å begrense eksponeringen for stråling. Senere ble arbeiderne belønnet med en Pepsi og en fridag.

Ni måneder etter Tsjernobyl-ulykken blir en likvidator undersøkt av en lege på en klinikk i Moskva. Flere internasjonale studier har vist at arbeidere og andre som ble utsatt for stråling fra Tsjernobyl, hadde dobbelt så mange symptomer på angst og uro som den øvrige befolkningen, og de opplevde hyppigere forskjellige uforklarlige fysiske symptomer og dårlig helse.

En gruppe likvidatorer tar oppstilling for å løpe opp på Tsjernobyl-verkets høyradioaktive tak og rydde opp. Bildet er tatt fem måneder etter eksplosjonen.

Sovjetunionen hadde ikke uniformer med god nok beskyttelse, så de som var innkalt til å gå inn i høyradioaktive områder, laget sin egen beskyttelse. Enkelte arbeidere, slik som de som vises i bildeserien, bar forklær av bare 2–4 mm tykke blyplater over arbeidsklærne av bomull.

Pårørende til Tsjernobyl-likvidatorene viser bilder av sine avdøde kjære under en minnehøytidelighet i 2002. Et monument for likvidatorene i byen Tsjernobyl er reist til minne om de brannfolkene som løp inn umiddelbart etter eksplosjonen og "reddet verden". Med årene er den helseordningen de ble lovet, blitt uthulet av inflajson og nedskjæringer. Foto: Gleb Garanich, Reuters.

Kanskje du er interessert i ...

Les også