En skoselger viser frem varene sine i Nakulabye-slummen i Kampala. Man anslår at 64 millioner mennesker er kastet ut i ekstrem fattigdom på grunn av den globale økonomiske krisen – de fleste i Afrika sør for Sahara og i Sørøst-Asia. Foto: Randy Olson

Galleri: En urettferdig verden

Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom har sunket, men 1,4 milliarder mennesker lever fortsatt for under 1,25 dollar (ca. 7 kroner) om dagen. Den globale finanskrisen har vanskeliggjort muligheten for en bedre tilværelse.

14. oktober 2011

Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom har sunket, men 1,4 milliarder mennesker lever fortsatt for under 1,25 dollar (ca. 7 kroner) om dagen. Den globale finanskrisen har vanskeliggjort muligheten for en bedre tilværelse. Afrika sør for Sahara har den største andelen av fattige. Der lever 387 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. Hele 595 millioner mennesker i Sør-Asia like fattige.

Ansatte på et vannverk i Foshan skåler under en 13-retters bankettmiddag som ble servert til hele 3000 mennesker – et vitnesbyrd om den nye velstanden i Guangdong-provinsen. Andelen mennesker i utviklingsland som lever i ekstrem fattigdom, har falt fra 46 prosent i 1990 til 27 prosent i 2005. Foto: John Stanmeyer,

Barn av tarahumarafolket lever i trange kår i Sierra Madre-fjellene i Mexico. Andelen fattige i verden er minkende, men det finnes stor ulikhet både mellom land og innen landegrenser. I fattige land henger ofte fattigdom, matmangel, høy dødelighet og høy fertilitet sammen i en ond sirkel. Foto: Tyrone Turner

En kvinne feier sammen de siste riskornene fra en allerede høstet rismark. Bangladesh trenger mer mat hvert år for å mette en raskt voksende befolkning. I 2008 ble prisen på ris nesten doblet under press fra oversvømmelser. Tallet på sultrammede mennesker er over 35 millioner. Foto: John Stanmeyer

På den overdådige gourmetrestauranten Turandot danner Mozart bakgrunnen for forbruksfesten som på kort tid førte Moskva høyt opp på listen over verdens dyreste byer. Forskjellen mellom de rikeste og de fattigste i verden har blitt større i løpet av de siste femti årene. Foto: Gerd Ludwig

Kanskje du er interessert i ...

Les også