En båt forserer lag av råolje på havflaten cirka en uke etter at boreplattformen Deepwater Hoizon sank i Mexicogolfen. Oljeselskapet BP, som eier kilden som spyr ut olje, anslo først utslippet til å utgjøre 1000 fat per dag. Men USAs miljøvernmyndigheter, National Oceanic and Athmospheric Administration (NOAA), som også har fulgt katastrofen på stedet og fra luften, sier nå at det tyder på at utslippet er fem ganger mer alvorlig. Foto: Chris Graythen, Getty Images

Galleri: Bilder fra oljeutslippet

Oljeutslippet i Mexicogolfen sett ovenfra

12. mai 2010

Oljeutslippet i Mexicogolfen sett ovenfra.

Både størrelsen og fargen på oljeflaket på havflaten gir en idé om hvor mye som er lekket ut til nå, sier Doug Helton, som er innsatskoordinator ved NOAA. Et sølvgrått eller spekterfarget skjær som det på bildet kjennetegner en tynn oljefilm, kanskje bare ett molekyl tykk. Myndighetene har opplyst at mesteparten av oljen som er synlig i Mexicogolfen – drøyt 90 prosent – er spredd ut i denne tykkelsen. Foto: Chris Graythen, Getty Images

Et satellittfoto har fått med et lite fly som beveger seg de rustfargede flakene med råolje som er synlige på Mexicogolfens overflate. Selv om tynne sjikt betyr mindre olje, gjør flakenes omfang det vanskelig for myndighetene å utføre en av planene som er lagt for å begrense oljesølet i land – kontrollert avbrenning. Det er først mulig når oljen demmes opp og blir til et tykt lag ved hjelp av rørformede, brannsikre oljelenser. Foto: DigitalGlobe via Getty Image

Det er mørke flekker i den tynne oljehinnen som er synlig på overflaten i Mexicogolfen i nærheten av New Orleans. Modeller viser at olje som lekker fra skadede rørledninger på havbunnen, kan bruke opptil tre timer på å stige 1524 meter, som er avstanden fra havbunnen. Oljen legger seg øverst, og ekspertene mener at alt som lekker ut, vil stige til overflaten. Hvor raskt oljen beveger seg, avhenger imidlertid av størrelsen på "oljeboblene" som oppstår. Foto: Chris Graythen, Getty Images

En "elv" av råolje driver i overflaten i Mexicogolfen. Været har gjort det vanskeligere å bekjempe oljesølet. Høy sjø har skapt problemer for fartøyene som skulle forsøke å samle inn råoljen og iverksette kontrollert avbrenning. Over 370 000 liter kjemikalier er blitt tilsatt oljen for å spre den og få den til å blande seg med vannet i stedet for å forurense strandsonen.Foto: Chris Graythen, Getty Images

Kanskje du er interessert i ...

Les også