Bilder: Dyrelivets blandede arv etter Tsjernobyl

25 år etter eksplosjonen i reaktor nummer fire ved Tsjernobyl-atomkraftverket er den avsperrede sonen ingen død sone.

29. april 2011 av Rachel Kaufman, National Geographic News

Mens et 2850 km2 stort område rundt Tsjernobyl fremdeles stort sett er tomt for mennesker og helt uten jordbruk, er det dyreliv der.

Et stor del av dagens Ukraina, Hviterussland og Russland ble utsatt for farlig stråling da Tsjernobyl eksploderte. Flere hundretusen mennesker og hele byer ble evakuert.

Men et overraskende stort mangfold av dyr ser faktisk ut til å trives i et landskap som er blottet for menneskelig aktivitet. Andre arter viser imidlertid ifølge forskere tegn på urovekkende genetiske forandringer som vitner om fortsatte langtidsvirkninger av det som fremdeles regnes som den verste atomkatastrofen i verden.

Umiddelbar virkning av Tsjernobyl større enn Fukushima

Selv om myndighetene nå sidestiller det katastroferammede Fukushima-atomkraftverket i Japan med ulykken den 26. april 1986 i den nordlige delen av Ukraina når det gjelder mulige ettervirkninger, var de umiddelbare konsekvensene av Tsjernobyl-katastrofen mye større fordi reaktoren var bygd uten reaktorinneslutting.

Resultatet var at ca. 30 arbeidere ble drept, og ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, forventes opptil 4000 mennesker med tiden å dø på grunn av stråling fra Tsjernobyl-verket.

Selv om strålingen ikke lenger regner ned over landet, er det fremdeles økte nivåer av den radioaktive isotopen cesium-137, som er blant de som er farligst for mennesker, i hele det sentrale området og så langt vekk som Norge og Tyskland. Cesium-137 akkumuleres på vei opp i næringskjeden, og derfor kan f.eks. kyllinger inneholde økt stråling tatt opp via maten, noe som deretter kan føres videre til de menneksene som spiser dem.

Kanskje du er interessert i ...

Les også