Baskere er noe helt spesielt

Baskerne er forskjellig fra resten av Europa. Språket deres er ikke i familie med noe annet språk, og nå viser DNA-analyser at folkegruppens genetiske mønstre også skiller dem fra befolkningene rundt.

3. august 2012

Baskerne i Spania og Frankrike deler noen genetiske mønster som skiller dem fra befolkningene rundt dem, er konklusjonen i en ny DNA-analyse fra National Geographics Genographic Project.

De spesielle baskiske DNA-markørene er eldre enn landbrukets inntog på Pyrenéhalvøya for ca. 7000 år siden.

”Baskerne har genetiske trekk til felles med andre europeiske befolkninger, men de har samtidig noen trekk som gjør dem helt unike”, sier Lluis Quintana-Murci fra The Genographic Project, som er et mangeårig, storstilt forskningprosjekt som skal kartlegge folkevandringens historie og menneskets genetiske mangfold over hele kloden.

Den nye DNA-analysen underbygger tidligere studier av baskernes språk, euskara, som ikke er i familie med noe annet språk i verden.

Man har lenge antatt at euskara kan dateres tilbake til de språkene som ble snakket i Europa før de indoeuropeiske språkene som engelsk og tysk kom til for over 4000 år siden.

Genographic Project

Nesten 75 000 personer fra over 1000 urfolk i verden har avgitt DNA-prøver til National Geographics Genographic Project, som kartlegger folkevandringens historie.

Det samme har over 440 000 personer i befolkningen generelt.

Kanskje du er interessert i ...

Les også