Steinalderkranier har spor etter rituell vold

Skjelettrester fra et 5000 år gammelt gravkammer som er funnet i Skottland, vil kanskje bekrefte at livet i yngre steinalder ikke var like harmonisk og fredelig som hittil antatt.

11. juli 2011 av James Owen, National Geographic News

Tusenvis av benrester fra mennesker er funnet i en steinaldergrav på en øy helt nord i Skottland, forteller arkeologer.

Den 5000 år gamle gravplassen som ligger på Orknøyene, nærmere bestemt South Ronaldsay, ble oppdaget helt tilfeldig etter at en privat grunneier hadde gravd vekk en forhøyning i hagen sin for å få bedre utsikt mot havet.

Myndighetene ble informert om funnet i 2010 etter at en annen innbygger, Hamish Mowatt, hadde fått mistanke om betydningen av stedet.

Hamish Mowatt hadde senket ned et kamera gjennom gravtaket av steinplater og ble møtt av et forhistorisk kranium som lå på toppen av et gjørmete virvar av benrester.

"Før det har ingen visst at det var et arkeologisk funnsted", sier Julie Gibson, som er lokal arkeolog på Orknøyene.

En delvis utgravning av stedet, som heter Banks grav, har bekreftet at det er den første bevarte gravplassen fra yngre steinalder som er gravd ut i Skottland de siste ca. 30 år, rapporterte Julie Gibson i juni.

"Det er svært uvanlig å finne en grav med et så godt bevart innhold", uttaler arkeologen.

"Vi har funnet diverse rester av svært mange mennesker som er blitt plassert i denne graven på forskjellige tidspunkter."

Otergraven

Stedet har fått tilnavnet Otergraven fordi de første utgravningene avslørte forhistoriske benrester og ekskrementer fra otere blant menneskeskjelettene.

Dyrerestene indikerer at gravplassen bare sjelden er blitt besøkt av mennesker.

"Det tyder på at graven ikke var helt forseglet, og at oterne kunne smette inn og ut" mens graven var i bruk, sier Julie Gibson.

"For at det kunne skje, må man se for seg at det har vært et mellomrom på et års tid eller to" mellom gravbesøk eller begravelser.

Brukt i mange generasjoner

Den underjordiske graven består av et hovedkammer på 4 meter ganger 0,75 meter omgitt av fire mindre kamre som er hogd ut i grunnen av sandstein.

Hovedkammeret er dekket av store plater som er erodert av vann, og som hviler på steinvegger og søyler.

Foreløpig har man funnet minst tusen skjelettdeler fra begge kjønn og forskjellige aldersgrupper, deriblant spedbarn.

Restene er atskilt med mudderlag, noe som tyder på at graven har vært i bruk i mange generasjoner, sier Julie Gibson.

Kanskje steinalderen ikke var så fredelig likevel

De foreløpige utgravningene, som ledes av Orkney Research Centre for Archaeology, har "bare skrapt i overflaten", legger Julie Gibson til.

Arkeologene er sikre på at stedet vil gi nye, viktige opplysninger om begravelsesskikkene i yngre steinalder.

Forskerne håper blant annet at DNA- og isotopanalyser av de menneskelige beinrestene vil avsløre om de døde var i familie med hverandre og kom fra det samme, tett sammenvevde øysamfunnet, eller om begravelsene også omfattet tilflyttere fra fastlandet.

Arkeologene vil også undersøke om det er fjernet knokler fra graven av rituelle årsaker.

"Denne gravplassen er full av rester, men i de fleste [graver fra steinalderen] viser det seg faktisk at det ikke er så mange mennesker i dem", kommenterer Julie Gibson.

I mellomtiden har undersøkelser av rester i den nærliggende Ørnegraven vist at livet blant Orknøyenes befolkning av kvegbønder var betydelig mindre harmonisk i yngre steinalder enn hittil antatt.

Minst 20 prosent av kraniene fra dette 5000 år gamle utgravningsstedet, som ligger rundt halvannen kilometer fra Otergraven, har spor etter sår som er blitt tilført med slag fra skarpe og stumpe våpen.

Tilsvarende undersøkelser blir nå utført på skjeletter fra den nylig oppdagede gravplassen.

"Hittil har vi hatt et harmonisk og fredelig bilde av livet i yngre steinalder", sier Julie Gibson. "Men kanskje har vi her å gjøre med rituell vold."

Kanskje du er interessert i ...

Les også