Satellittbilder av gamle mønstre skaper heftig debatt

NASA har oppdaget noen mystiske mønstre på en øde slette i Kasakhstan. En av dem er en hakekorslignende figur på størrelse med en fotballbane. Arkeologene er i villrede.

17. november 2015

Mystiske avtegninger har dukket opp på en slette sentralt i Kasakhstan etter at satellittbilder fra NASA er blitt gransket nærmere.

Funnene viser blant annet store sirkler, kors, kvadrater og – kanskje mest interessant – noen hakekorslignende tegninger. Mange av dem er større enn fotballbaner.

”Det har krävts enorma ansträngningar för att konstruera dessa mönster”, säger Giedre Motuzaite Matuzeviciute, som är arkeolog vid Litauens institut för historia i Vilnius.

Matuzeviciute ingår i ett internationellt forskarlag under ledning av Andrej Logvin från Kostanayuniversitetet i Kazakstan, som på den kazakiska stäppen har studerat två av totalt 55 fyndplatser identifierade som skapade av människor.

”Jorden är mycket tung, nästan lika tung som lera, och mönstren befinner sig mitt ute i ingenstans”, avslutar Matuzeviciute.

Eksistensen av de vel 55 menneskeskapte figurene har vært kjent i noen år, men nå avslører de nye satellittbildene mange flere detaljer om det merkverdige fenomenet.

Ringformede strukturer som denne stammer kanskje fra tidlig jernalder, da de første bysamfunnene begynte å skyte opp i Sentral-Asia. Foto: DIGITALGLOBE VIS NASA

Debatt om datering og formål

Ekspertene er uenige om hvor gamle figurene er. Noen mener at de er fra tidlig jernalder – vel 800 år før vår tidsregning – mens andre mener at avtegningene kan være lagd for hele 8000 år siden.

Undersøkelser av to av stedene støtter jernalderteorien, men faktiske utgravinger lar vente på seg.

Umiddelbart er det mest grunn til å tro på den første gruppens dateringer, og skeptikere kaller da også den andre dateringen for spekulasjon. Begge grupper forventes å publisere sine teorier i vitenskapelige tidsskrifter i løpet av kort tid.

Denne hakekorslignende figuren ble lagd i en elvedal i Kasakhstan. Mönstret är minst två tusen år gammalt och har alltså inget med nazisterna att göra. Hakkorset har flera tusen år på nacken och kommer ursprungligen från Indien, där det var en symbol för lycka. Foto: DIGITALGLOBE VIA NASA

Teoriene spenner fra gravhauger og kommunikasjon mellom stammefolk til soltilbedende kulter.

Men de to rivaliserende gruppene er enige om at figurene er menneskeskapte, og nærmere undersøkelser på stedet vil forhåpentligvis kaste mer lys over deres alder og formål.

De vanligste avtegningene på sletten er kors som dette. Foto: DIGITALGLOBE VIA NASA

Som én av arkeologene sier: Det er lett å feiltolke opprinnelsen bare basert på satellittbildene og uten å undersøke dem på stedet.

Kanskje du er interessert i ...

Les også