Enorm gladiatorskole funnet i Wien

Arkeologer på feltarbeid utenfor Wien har oppdaget restene av en skole for romerske gladiatorer – et kompleks som i størrelse kan måle seg med treningsanlegget utenfor Colosseum i Roma.

16. september 2011 av Traci Watson, National Geographic News

Det nyoppdagede anlegget har fasiliteter som aldri før er sett ved en romersk gladiatorskole eller ludus, f.eks. spor etter en øvingsdukke av tre. Og utenfor portene har forskerne funnet det de betegner som den første kjente gladiatorkirkegården knyttet til en ludus.

Komplekset er "virkelig enormt", sier Franz Humer, som er vitenskapelig sjef for den arkeologiske parken i Carnuntum, der gladiatorskolen er funnet, og der store deler av den eldgamle byen er blitt rekonstruert.

Funnet, som er gjort i nærheten av elven Donau, er "noe av det mest interessante jeg kan forestille meg i min karriere", legger Franz Humer til.

Den nyoppdagede skolen "er viktig", sier Stephen Dyson ved University of Buffalo i USA. Han er ekspert i romerrikets historie og arkeologi.

"Den er den eneste av en slik størrelse og i et slikt omfang som er funnet noe sted i de romerske provinsene", forteller Stephen Dyson, som ikke har vært involvert i oppdagelsen.

Og selv om ludusen i Carnuntum kanskje ikke endrer historikernes grunnleggende bilde av gladiatorer, "er det et viktig tillegg til vår totale kunnskap om dem".

Forbindelse mellom gladiatorskole og filmen Gladiator?

Skolen er trolig bygd samtidig med et amfiteater med plass til 13 000 tilskuere, som ligger ovenfor, og som ble oppført rundt år 150 mens Marcus Aurelius var romersk keiser. Amfiteatret ble gravd ut i 1920- og 1930-årene.

Man vet at Marcus Aurelius har oppholdt seg i Carnuntum, og det er mulig at hans sønn Commodus, navnebror til den skurkeaktige keiseren i kinofilmen Gladiator fra 2000, så sine første gladiatorkamper i byen.

"Kanskje han ble interessert" i den blodige sporten i Carnuntum, sier Franz Humer. "Vi kan ikke bevise det – men ut fra tidsrekkefølgen ville det være mulig."

Gladiatorskole dobbelt så stor som IKEA

Arkeologer oppdaget skolen ved hjelp av en traktor påmontert radarutstyr som kan trenge ned i bakken og lage tredimensjonale bilder av begravde gjenstander.

Radaren avslørte et område med underjordiske bygningsrester rundt en sentral gårdsplass, deriblant små soverom og et stort rom med oppvarmede gulv. Sammenraste gulv vitner om hulrom beregnet på oppvarming under gulvene, sier forskerne.

På gårdsplassen var det et miniamfiteater med tilskuerplasser og det hele, der gladiatorene kunne øve på ferdighetene sine. Kanskje opptrådte gladiatorene, som stort sett var slaver, for potensielle oppkjøpere, sier Franz Humer.

Ved siden av treningsanlegget var det et inngjerdet område, campus, som kanskje har vært brukt til ville dyr beregnet for gladiatorkamper, eller til trening av hester – en fasilitet som ikke tidligere er funnet på en ludus, sier Franz Humer.

Hele komplekset er på ca. 19 000 kvadratmeter, nesten dobbelt så stort som et gjennomsnittlig IKEA-varehus.

De sentrale bygningene på gladiatorskolen i Carnuntum minner imidlertid mye om restene av kjente gladiatorskoler som er gravd ut i Roma og Pompeii. Likheten har overbevist forskerne om at funnet i Carnuntum virkelig er en gladiatorskole, selv om den ikke er blitt gravd ut.

Kulturell smitte fra Roma

En utgravning av kirkegården og andre bygningsrester vil kunne gi historikerne flere detaljer om livet til gladiatorene, sier Ian Haynes, som er arkeolog ved Newcastle University i England og spesialist i Romerriket.

Skjelettrester fra en gladiatorkirkegård i Tyrkia har avslørt fysiske skader tilført under kamper.

Selv hvis utgraverne aldri kommer til å sette spaden i jorden på dette stedet, vil ludusen i Carnuntum "være et kraftig vitnesbyrd om hvordan kulturene i rikets bysentre er forbundet med hverandre", sier Ian Haynes, som ikke har medvirket i forskningen rundt Carnuntum.

"Konstruksjonene som er funnet her ved Donau, kan direkte sammenlignes med funn i sentrum av selve Roma. ... viser svært tydelig at byer som Carnuntum var sterkt preget av denne romerske, kosmopolitiske kulturen."

Kanskje du er interessert i ...

Les også