Afghanistans genetiske smeltedigel?

National Geographics Genographic Project har satt i gang en banebrytende DNA-studie av Afghanistans fire største etniske grupper – hazarere, pashtuner, tadsjikere og usbekere.

3. september 2012

Eldgamle handelsruter og imperier har skapt Afghanistans sammensatte etniske og språklige lappeteppe. Men kan den historien også spores i befolkningen?

For å få svar har National Geographics Genographic Project satt i gang en banebrytende studie av landets fire største etniske grupper – hazaraer, pashtuner, tadsjikere og usbekere – ved hjelp av DNA-prøver fra 27 provinser.

Det viste seg at de fleste etniske afghanere har en felles avstamning i yngre steinalder, da de første jordbrukssamfunnene oppsto. Dette folket begynte først å bli mer genetisk variert i bronsealderen, trolig som følge av de tidligste bydannelsene i regionen og senere som følge av nabofolks bevegelser.

Tilstrømmingen av persere satte et genavtrykk på tadsjikerne, mens mongolenes invasjoner på 1200-tallet påvirket hazaraene og usbekerne.

”Vi vet nå at store kulturelle begivenheter og forhistoriens teknologiske framskritt, samt folkevandringene og erobringene, har satt målbare spor i afghanernes DNA, som gir oss en utrolig innsikt i denne befolkningens opprinnelse, sier Marc Haber fra The Genographic Project.

Kanskje du er interessert i ...

Les også