Handelen med mammutstøttenner

Gutt finner halvvoksen mammut

6. juni 2013

Gutt finner halvvoksen mammut

Uansett hvor primitiv den måtte forekomme, så har støttannfeberen rot i sterke, moderne krefter: Sovjetunionens fall og det etterfølgende vanviddet under den unge, uregulerte kapitalismen, det internasjonale forbudet mot handel med elefantelfenben og jakten på alternativer, ja, selv den globale oppvarmingen. De stigende temperaturene var med på å besegle mammutenes skjebne mot slutten av den siste istiden ved å redusere og oversvømme de gressarealene der de levde, slik at hele flokker strandet på de isolerte øyene der Karl Gorokhov nå jakter. I dag er tiningen og erosjonen av mammutens permafrostkirkegård – og de mange elfenbensjegerne – med på å vekke dem igjen. I september 2012 dumpet en elleve år gammel gutt over et godt bevart eksemplar av en halvvoksen mammut på den russiske halvøya Tajmyr. Et av dyrelemmene stakk fram fra noen halvfrosne avleiringer.

90 prosent av mammutstøttennene ender i Kina

Men ikke noe har satt mer fart i handelen med mammutstøttenner enn den økonomiske framgangen i Kina. Tradisjonen med elfenbenutskjæring der går flere tusen år tilbake. Nesten 90 prosent av mammutstøttennene som forlater Sibir – man anslår at det dreier seg om over 60 tonn i året, selv om det reelle tallet kan være større – ender i Kina, der mengder av nyrike har elfenben på hjernen. Den store etterspørselen bekymrer noen forskere, som beklager at verdifulle data går tapt, for akkurat som en trestamme inneholder en støttann informasjon om mat, klima og miljø. Selv folk fra Sakha-Jakutia har begynt å lure på hvor raskt denne ressursen vil bli tømt. Det ligger fremdeles millioner av mammutstøttenner begravd i den sibirske permafrosten, men de blir stadig vanskeligere å finne.

Fremdeles etterspørsel etter elefantelfenben

Det var håpet at mammutelfenben ville lette presset på en langt mer truet ressurs: elefantene. Handel med mammutelfenben er lovlig, selv om den er dårlig regulert. Det er mulig å skjelne mellom de to typene elfenben ved hjelp av bestemte mønster i støttennene, de såkalte Schreger-linjene. Prisen er også noenlunde den samme. Likevel er det ennå ikke noe som tyder på at den asiatiske etterspørselen etter elefantelfenben er synkende. Nedslaktingen av afrikanske elefanter har økt, og i 2012 beslagla tollmyndighetene i Hongkong 5,5 tonn elefantelfenben. Det er ny rekord. Situasjonen blir ikke mindre komplisert av at illegalt elefantelfenben og lovlig mammutelfenben ofte ender på de samme utskjæringsverkstedene i Kina.

Kanskje du er interessert i ...

Les også