Gigantfugler brukte hodet som øks

De forhistoriske fuglene som kunne bli opptil tre meter høye, brukte det økselignende hodet til å hugge seg vei til toppen av næringskjeden, viser undersøkelse.

30. august 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Phorusrhacidae har vært utdødd i millioner av år, likevel er de såkalte terrorfuglene nå blitt enda litt mer fryktinngytende.

De landbundne fuglene kunne bli opptil tre meter høye og hadde et hode med et krumt nebb på størrelse med et hestehode. Nå påstår en ny undersøkelse å ha påvist hvordan fuglene brukte de uhyggelige kraniene – med en kampteknikk som minner om den legendariske bokseren Muhammad Ali.

Ved hjelp av CT-skanninger av kranier etter terrorfugler og biomekaniske datamodeller har forskerne funnet ut at fuglene brukte en rask og elegant angreps- og retretteknikk da de drepte byttet med en serie voldsomme, øksehugglignende slag.

Ifølge undersøkelsen som ble offentliggjort 18. august i tidsskriftet PLoS ONE, ga teknikken fuglene trolig en plass i toppen av næringskjeden i fortidens Sør-Amerika.

"Sør-Amerika var et merkelig og annerledes sted den gangen," sier paleontologen Lawrence Witmer ved Ohio Universitys avdeling for osteopatisk medisin.

"Det var et øykontinent og hadde vært det fra cirka dinosaurenes tidsalder, så det foregikk masse evolusjon i kontinentets eget mikrokosmos," sier Lawrence Witmer, som er medforfatter til den nye undersøkelsen.

Etter at de dukket opp for rundt 60 millioner år siden, utviklet terrorfuglene seg til minst 18 arter, som alle sammen forsvant igjen for cirka to–tre millioner år siden, omtrent samtidig med at Nord- og Sør-Amerika støtte sammen.

Det finnes ingen dyr i dag som ligner på Phorusrhacidae, og derfor er terrorfuglenes atferdsmønster en gåte.

Terrorfuglen beveget seg som en bokser

For å skaffe seg innsyn i terrorfuglens levemåte studerte en internasjonal forskergruppe eksemplarer av Andalgalornis, en 140 centimeter høy terrorfugl som levde nordvest i dagens Argentina for cirka seks millioner år siden.

Forskerne brukte CT-skanninger til å undersøke oppbygningen av kraniet fra innsiden og ut, og fant en struktur som var mye stivere enn den man finner hos fugler av i dag.

Dataene ble brukt til å skape tredimensjonale datamodeller som avslørte hvilke belastninger som oppsto når det digitale kraniet ble utsatt for påkjenninger som bitt, slag og rystelser.

Anatomien og biomekanikke pekte i retning av det samme bevegelsesmønsteret – et som lignet på det boksere driver med, sier Lawrence Witmer.

"Dyret hadde et økselignende kranium som var meget sterkt og stivt når det ble slått rett ned mot byttet, men svakt når det ble brukt fra side til side," forklarer han.

"Som følge av det var dyrene lite egnet til 'knuffing'. De kunne ikke holde fast på byttet eller bruke rivende bevegelser."

"Disse her var mer som Muhammad Ali som danset omkring og gjentatte ganger brukte hurtigheten og en kirurgisk presisjon til å hugge ovenfra og ned med det økselignende kraniet," sier han. "Det var slik de drepte byttedyrene."

Terrorfuglen en senere utgave av T-rex

Dette systemet viste seg trolig å være ekstremt effektivt – i hvert fall i 20 millioner år eller mer – for fuglene ser ut til å ha hugd seg ut en eksklusiv nisje.

"De alminnelige dinosaurene døde ut," tilføyer Lawrence Witmer. "Men terrorfuglene var på en måte dinosaurer utstyrt med vinger, som på mange måter inntok den økologiske nisjen som rovdinosaurene etterlot seg.

"T-rex var et stort rovdyr som hadde et skrekkinnjagende hode og gikk to ben, og det er omtrent slik med terrorfuglene også – selv om både fuglene og byttedyrene de tok, var mindre enn dyrene på dinosaurenes tid."

Kanskje du er interessert i ...

Les også