Fortiden kravler rundt i Siriuspasset

Siriuspasset på Nord-Grønland skjuler kanskje nøkkelen til å forstå dyrelivets tidligste utvikling på Jorden. Et internasjonalt team av geologer var sommeren 2011 på plass i fjellsiden for å finne fossiler av leddyr som levde på den tropiske havbunnen for ca. 520 millioner år siden. Den gangen lå det som i dag er Grønland, mye lenger sør rundt ekvator. Ca. 10 000 uvanlig godt bevarte fossiler er funnet i Siriuspasset.

8. desember 2011

Siriuspasset på Nord-Grønland skjuler kanskje nøkkelen til å forstå dyrelivets tidligste utvikling på Jorden.

Et internasjonalt team av geologer var sommeren 2011 på plass i fjellsiden for å finne fossiler av leddyr som levde på den tropiske havbunnen for ca. 520 millioner år siden.

Den gangen lå det som i dag er Grønland, mye lenger sør rundt ekvator. Ca. 10 000 uvanlig godt bevarte fossiler er funnet i Siriuspasset.

Det enorme antallet har gjort det mulig å lage modeller av de spesielle dyrene, som er fjerne slektninger av f.eks. nålevende kreps og edderkopper.

Stedet ble oppdaget i 1984, og selv om flere ekspedisjoner har vært der etterpå, var det først i 2009 at forskerne kunne ta fram hakken for å lete etter fossilene. Inntil da kunne de bare samle dem opp – så mange var det.

Bare to andre steder i verden kan sammenlignes med Siriuspasset i antall og kvalitet av fossilfunn fra denne perioden, nemlig Burgess Shale i Canada og Chengjiang i Kina.

Funnstedene der avspeiler en enorm artsriksdom. For 520 millioner år siden skjedde det en plutselig oppblomstring av flercellet liv på Jorden – den kambriske eksplosjonen. Årsaken er en gåte, men en teori er at det kom en høyere konsentrasjon av oksygen i atmosfæren.

Kanskje du er interessert i ...

Les også