Sjeldne bilder: Snøleoparder fanget av kamerafelle

Snøleoparden, et utrydningstruet kattedyr, er nå fotografert nord i Pakistan.

18. februar 2014 av Angie McPherson – Daily News

I den nordlige delen av Pakistan har forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som ledd i en treårig undersøkelse fanget den sjeldne og sky snøloparden i en kamerafelle. Den viktigste samarbeidspartneren i undersøkelsen er Pakistans støtteorganisasjon for snøleoparder.

Med bare et halvt år igjen av undersøkelsen har forskerne offentliggjort en rapport om deres bruk av kamerafeller i det vitenskapelige tidsskriftet Methods in Ecology and Evolution.

Snøleoparden (Panthera uncia), som lever i Sentral-Asias snødekte fjellområder, er kjent som "grå spøkelser" eller "spøkelseskatter" fordi de ofte skjuler seg for mennesker og andre dyr. Forsker Richard Bischof håper imidlertid med undersøkelsen å kunne kaste mer lys på snøleoparden ved hjelp av ikke-inngripende metoder som fotografering og undersøkelse av snøleopardenes ekskrementer.

"Man kan hente mye informasjon i disse bildene, blant annet opplysninger om utbredelse og atferd", sier Richard Bischof.

Individuelle pelsmønstre hos de flekkede snøleopardene gjør det mulig å identifisere enkeltindivider og anslå størrelsen av bestandene.

Man antar at det lever mellom 4000 og 6500 snøleoparder i naturen, og Verdens naturvernunion (IUCN) anser arten for å være truet. Det er årsaken til at zoologer og andre eksperter i store kattedyr studerer snøleopardene. Håpet er at større kunnskap kan bidra til å forhindre at arten blir utryddet.

Snøleopard fanget av kameraer

Fotografering av snøleoparder har tidligere vært tema for en rekke National Geographic-artikler. I november 1971 brakte National Geographic de første bildene tatt av snøleoparder i naturen – også den gangen i Pakistan. Artikkelen, som hadde overskriften "Truede spøkelser i Asias fjell", fulgte den kjente zoologen og fotografen George Schaller i hans arbeid med å fotografere det sagnomsuste kattedyret. I dag, over 40 år senere, er det ikke blitt mye lettere å fange kattedyrene med kameraet.

"Vi arbeider i svært avsidesliggende områder og i stor høyde og ufremkommelig terreng. Det gir mange utfordringer, men gjør også vårt arbeid til et fantastisk eventyr. Ved hjelp av ikke-inngripende metoder som kamerafeller og DNA-analyse av dyrenes ekskrementer kan vi studere de gåtefulle kjøtteterne i deres eget fjellmiljø", sier Robert Bischof.

Prosjektet ville ikke være mulig uten støtte fra lokalsamfunn og organisasjoner for vern av ville dyr og naturen.

"Fremfor alt arbeider jeg sammen med en gruppe dyktige pakistanske biologer, som i dag er eksperter i å fange kjøttetende dyr i kamerafeller."

Gruppen har funnet ut at hvis de plasserer kameraene på tilfeldige steder, er det små muligheter for å fange snøleopardene med linsen.

"Når vi finner tegn på kjøttetere som f.eks. spor i snøen, studerer vi de nærmeste omgivelsene for å øke sjansen for å fange dyrene fotografisk", sier Robert Bischof.

Gruppen har klart å få tatt de enestående bildene ved å plassere kameraer langs rutene som de omstreifende snøleopardene følger.

"Vi bruker digitalkameraer med bevegelsessensor og infrarød blits, slik at vi kan ta bilder både dag og natt. Andre setter ofte kamerafeller i trærne, men det er ingen trær i så stor høyde. I stedet fester vi kameraene til stålstenger."

Snøleoparden som vises i bildeserien, "så stangen med kameraet, gikk rett bort til den, så inn i kameraet og gikk deretter forbi det".

Ekskrementer fra snøleopard gir data

Richard Bischof og hans kolleger har også samlet inn snøleopardenes ekskrementer for å kunne gjøre en DNA-undersøkelse. Dataene vil avsløre mer om dyrenes tilstand og forholdet til miljøet rundt leveområdene.

"Jeg må innrømme at et fotografi av en snøleopard har større estetisk verdi enn ekskrementer. Men ved hjelp av genetiske metoder kan vi trekke ut masse informasjon av etterlatenskapene, deriblant dyrets art og kjønn, dets individuelle kjennetegn og dessuten dyrets kosthold. Ved å kombinere kamerafeller med genetiske prøver kan vi danne oss et bedre bilde av hvordan kjøtteterne vekselvirker med miljøet rundt det området vi undersøker."

"Fotografier av ville dyr tatt med kamerafeller appellerer til folks fantasi. Det i seg selv er verdifullt, fordi det kan bidra til å skape større oppmerksomhet. For økologer som studerer ville dyr, er kamerafeller og andre ikke-inngripende metoder verdifulle kilder til informasjon som kan gi oss større kunnskap om leveområdene i naturen og også hjelpe oss med å bevare sjeldne ville dyrearter."

Kanskje du er interessert i ...

Les også